Επιστημη

Αιγινητειο Νοσοκομειο, 1904-1979: ο θεσμοΣ, οι ανθρωποι, η πορεια στο χρονο

Αιγινητειο Νοσοκομειο

2012

Την ιστορία του πρώτου πανεπιστημιακού νευρολογικού και ψυχιατρικού ιδρύματος στην Ελλάδα πρόκειται να καταγράψει η ερευνητική ομάδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με στόχο να διασώσει και να διατηρήσει τα ιστορικά αρχειακά τεκμήρια του Νοσοκομείου. Η καταγραφή αυτή θα καταστήσει δυνατή τη μελλοντική έρευνα της πορείας του Αιγινητείου Νοσοκομείου και θα συγκροτήσει σταδιακά, σε συνδυασμό με προηγούμενες ερευνητικές ενέργειες, μία πλήρη ιστορία της κλινικής, που θα συνιστά την πρώτη αμιγή και ολοκληρωμένη ιστορική μελέτη όσον αφορά στα νοσοκομειακά ιδρύματα της Ελλάδας.

Η έρευνα συμπεριέλαβε συνεντεύξεις με 18 από τα μέλη του επιστημονικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού που θήτευσαν στο νοσοκομείο την περίοδο 1950-1979, αναδεικνύοντας τον ρόλο των εργαλείων της προφορικής ιστορίας ως ιδιαίτερα σημαίνοντα στην αφήγηση της νεώτερης και σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας της χώρας.

Συνεχίζοντας τη δραστηριότητά του σχετικά με την ενίσχυση προσπαθειών που έχουν σκοπό τη διάσωση αρχειακού υλικού και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υπήρξε ο αποκλειστικός χρηματοδότης του ερευνητικού προγράμματος. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

Η συγκρότηση αρχείου προφορική ιστορίας κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της προχωρημένης ηλικίας των περισσοτέρων συνεντευξιαζόμενων, πρώην εργαζομένων στο νοσοκομείο.

Μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες αναδύονται μία σειρά εξαιρετικά ενδιαφερόντων ζητημάτων, όπως η εργασία στο Αιγινήτειο και η καθημερινότητα των εργαζομένων, η δομή και λειτουργία του νοσοκομείου, η θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών, οι σχέσεις ανάμεσα στο προσωπικό, οι προστριβές και οι συγκρούσεις των εργαζομένων, η επιστημονική δραστηριότητα και η συνεισφορά του νοσοκομείου στην εξέλιξη της ελληνικής νευροψυχιατρικής.

Βασ. Σοφίας 72-74

11528, Αθήνα

www.eginitio.gr 

menuShadow