Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Συμβολη των δεδομενων παρατηρησηΣ τηΣ ΓηΣ και των Συστηματων Γεωγραφικων Πληροφοριων στη χαρτογραφηση και διαχειριση πλημμυρων στην Ελλαδα.

European Space Agency-European Space Research Institute

2011

Οι πλημμύρες συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων φυσικών καταστροφών, καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζουν έναν πολύ μεγάλο πληθυσμό ανθρώπων, απειλώντας σοβαρά τη ζωή τους, την ιδιοκτησία και τις υποδομές. Για την Ευρώπη μόνο, το κόστος ανέρχεται σε πάνω από 100 δις Ευρώ, κατά τα τελευταία 25 έτη. Χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες και συστήματα συλλογής και επεξεργασίας γεωγραφικών/ γεωχωρικών πληροφοριών, το παρόν ερευνητικό έργο αποσκοπεί στο να συμβάλλει στη διαχείριση πλημμυρών στην Ελλάδα καταγράφοντας και μελετώντας πλημμυρικά γεγονότα των δύο τελευταίων δεκαετιών (1992-2011).

Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής πληθώρας θεματικών χαρτών της Ελληνικής Επικράτειας, με επίπεδο αναφοράς το Νομό και ανάλογα με τις παραμέτρους που ενδιαφέρουν τον χρήστη, όπως τον αριθμό των πλημμυρών, την εποχιακή ή μηνιαία κατανομή τους, κ.ο.κ. Το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων δεν είναι εξαντλητικό, ωστόσο αντικατοπτρίζει σε ικανοποιητικό βαθμό την κατανομή και διασπορά των πλημμυρικών γεγονότων στην Ελληνική Επικράτεια. Επιπλέον, σε τμήμα της Θράκης που μελετήθηκε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, δημιουργήθηκαν χάρτες επιδεκτικότητας και κινδύνου πλημμύρας με βάση το σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών.

Στο πλαίσιο της μελέτης, δημιουργήθηκε ιστοσελίδα με δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισης και επικαιροποίησης των πληροφοριών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των ελεύθερα διαθέσιμων γεωχωρικών δεδομένων, αλλά και στη βελτίωση διαχείρισης φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα.

Ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της μελέτης:

ceogis-floods.web.auth.gr

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Μουρατίδης Αντώνιος, Ερευνητής, European Space Agency-European Space Research Institute

Μέλη Ομάδας:

Δοξάνη Γεωργία, Διδάκτωρ, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νικολαΐδου Μελίνα, MSc, Γεωγραφία και Περιβάλλον, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Λαμπίρη Μαρία, MSc, Γεωλόγος

Τσακίρη-Στρατή Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Sarti Francesco, PhD, European Space Agency-European Space Research Institute

European Space Agency-European Space Research Institute

www.esa.int/ESA

menuShadow