Επιστημη

Συνεδριο "Re-imagining the past: antiquity and modern Greek culture"

Centre for Byzantine, Ottoman & Modern Greek Studies, Institute of Archaeology and Antiquity, University of Birmingham

2011

Το Κέντρο Βυζαντινών, Οθωμανικών και Νεοελληνικών Σπουδών - Centre for Byzantine, Ottoman & Modern Greek Studies του Πανεπιστημίου του Birmingham στη Μεγάλη Βρετανία μελετά συνδυαστικά, σε μια διεπιστημονική βάση, τομείς έρευνας όπως Αρχαιολογία, Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτισμός, με σημείο αναφοράς την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου από τα χρόνια της αρχαιότητας έως σήμερα. 

Με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, το Κέντρο πραγματοποίησε συνέδριο με θέμα  "Re-imagining the past: antiquity and modern Greek culture", στις 27 και 28 Ιουνίου 2011. Το συνέδριο (μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα εδώ), στο οποίο έλαβαν μέρος περίπου 100 ακαδημαϊκοί από πανεπιστήμια πολλών χωρών του κόσμου, στόχo είχε να αναδείξει όψεις της αρχαιότητας και τρόπους σύνδεσης με τη Νεώτερη Ελλάδα.

Edgbaston

Birmingham, B15 2TT

United Kingdom

Τηλ.: +44 (0) 121 414 5497

Fax: +44 (0) 121 414 3971

iaa@lists.bham.ac.uk

www.birmingham.ac.uk

menuShadow