Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Καλλιεργειται η αγαπη για το διαβασμα; Τοποι αναγνωσηΣ και τροποι εκπαιδευσηΣ

Παιδαγωγικο Τμημα ΔημοτικηΣ ΕκπαιδευσηΣ, Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων

2011

Η μελέτη έχει ως στόχο την αποτύπωση των παραμέτρων που συνδιαμορφώνουν το περιβάλλον της ανάγνωσης στην Ελλάδα και τη διερεύνηση των όρων για την ενίσχυση του δικαιώματος στην ανάγνωση του παιδικού πληθυσμού. Η αποτύπωση αφορά τη βιβλιοπαραγωγή του παιδικού βιβλίου και τις ενέργειες που γίνονται από την Πολιτεία, το σχολείο, τις βιβλιοθήκες και άλλους φορείς για τη διεύρυνση του παιδικού αναγνωστικού κοινού, ενώ, για την πληρέστερη αποτίμηση της ελληνικής πραγματικότητας, εξετάζονται δράσεις που υλοποιούνται από σημαντικούς φορείς σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, στη Γαλλία και στην Ιταλία. Μελετώνται επίσης οι δυνατότητες ενεργοποίησης περισσότερων εκπαιδευτικών για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας, καθώς και η καταγραφή των όρων που θα επέτρεπαν τη διαμόρφωση ενός σχολείου περισσότερο φιλικού προς το βιβλίο.

Από τη μελέτη πιστοποιούνται: η έλλειψη σταθερής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας για την ανάγνωση, η έντονη δραστηριοποίηση ατόμων και φορέων στην προσπάθεια διεύρυνσης του παιδικού αναγνωστικού κοινού, καθώς και ο πρωταγωνιστικός ρόλος της εκπαιδευτικής κοινότητας στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών. Η διερεύνηση της εμπειρίας ευρωπαϊκών χωρών αναδεικνύει τρία βασικά ελλείμματα των πολιτικών ανάγνωσης που ασκούνται στον ελληνικό χώρο: α) την έλλειψη εξειδικευμένου φορέα για το παιδικό βιβλίο, ο οποίος θα ήταν επιφορτισμένος με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και βιβλιοθηκονόμων και με την κυκλοφορία βιβλιογραφικών οδηγών, ενώ θα λειτουργούσε ως κεντρικός σύνδεσμος αναφοράς για φορείς και άτομα που ενδιαφέρονται για τη διάδοση του παιδικού βιβλίου, β) την απουσία πολιτικής για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των βιβλιοθηκών, οι οποίες θα συνέβαλλαν καθοριστικά στη διεύρυνση του παιδικού αναγνωστικού κοινού με την άρση κοινωνικο-οικονομικών και πολιτισμικών ανισοτήτων, και γ) την ανυπαρξία αναγνωστικής πολιτικής για τη βρεφική και τη νηπιακή ηλικία.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα μέλη Δ.Ε.Π. των Παιδαγωγικών Τμημάτων διαπιστώνεται η ανάγκη υιοθέτησης ενός στοιχειώδους κοινού "Αναλυτικού Προγράμματος" για τη Λογοτεχνία, όπου θα συμπεριλαμβάνονταν και πρακτικές φιλαναγνωσίας και το οποίο θα εξασφάλιζε ισότητα ευκαιριών και ένα επαρκές πλαίσιο κατάρτισης όλων των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέματα φιλαναγνωσίας.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Κατσίκη-Γκίβαλου Άντα, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλη Ομάδας:

Πολίτης Δημήτρης, Λέκτορας, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Χαλκιαδάκη Άβα, Φιλόλογος-Ερευνήτρια, Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τσιαμπάση Φανή, Δασκάλα, Υποψήφια Διδάκτωρ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ναυαρίνου 13Α

10680 Αθήνα

Τηλ.: 210 36 88 196

Φαξ: 210 36 88 057

grateapi@ecd.uoa.gr

www.primedu.uoa.gr/

menuShadow