Επιστημη

Πρόγραμμα "Θερινά Σχολεία Πανεπιστημίου Trento "

120 ΔιεθνεΣ Θερινο Σχολειο «Evolution of Social Preferences»

Cognitive and Experimental Economics Laboratory (CEEL), Τμημα Οικονομικων και ΔιοικησηΣ, Πανεπιστημιο του Trento

2011

Το Διεθνές Θερινό Σχολείο στο Πανεπιστήμιο του Trento είναι ταυτόχρονα σχολείο το οποίο διδάσκει σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους, και εργαστήριο (workshop), όπου οι συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των καθηγητών, επιδίδονται στην έρευνα και αναπτύσσουν ιδέες. 

Το 2011 το Θερινό Σχολείo του Πανεπιστημίου του Trento πραγματοποιήθηκε από τις 26 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου 2011 στο Hotel Villa Madruzzo, στο Τρέντο, με τίτλο: «Evolution of Social Preferences». Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στο πλαίσιο του σχολείου ήταν ο τρόπος που η βιολογική και η κοινωνική εξέλιξη έχει επιδράσει τις ηθικές επιταγές και τις προτιμήσεις των ατόμων, καθώς και η σύγχρονη συζήτηση σχετικά με το ρόλο που μπορεί να έχουν οι κοινωνικοί κανόνες στην οικονομική πραγματικότητα. 

Δείτε εδώ την ιστοσελίδα του προγράμματος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

Στο Σχολείο συμμετείχαν 32 μαθητές από 18 διαφορετικές χώρες.

Via Inama, 5

38122 Trento

Τηλ.: +39 (0) 461 282 313

Fax: +39 (0) 461 282 222

ceel@economia.unitn.it

www-ceel.economia.unitn.it

menuShadow