Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Το κεντρο τηΣ ΑθηναΣ και ο μετασχηματισμοΣ του. ΠωΣ η τεχνη μπορει να συμβαλλει;

Δικτυο Νομαδικη Αρχιτεκτονικη

2010

Η μελέτη εστιάζει στην ανάλυση της συνύπαρξης και της παράλληλης εξέλιξης των κοινοτήτων των μεταναστών που κατοικούν στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με την πολιτιστική και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Το κεντρικό ζήτημα είναι εάν η αρχιτεκτονική και οι τέχνες γενικότερα έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου, δείχνοντας παράλληλα σεβασμό προς τις ανάγκες των ευαίσθητων πληθυσμών που κατοικούν εκεί. Η μεθοδολογία της μελέτης βασίστηκε στην ανάλυση δεδομένων που έχουν συλλεχθεί με επιτόπια έρευνα (χαρτογράφηση των διαφόρων χρήσεων της γης, μελέτες των εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων) έτσι ώστε να προκύψει μια πρόταση κοινωνικά δίκαιης και φιλικής προς το περιβάλλον αναδόμησης της περιοχής μέσω πολιτιστικών και αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο της μελέτης, διερευνήθηκε ο μετασχηματισμός του κέντρου της Αθήνας μέσα από τις αντιφάσεις του και διαπιστώθηκε η έλλειψη λειτουργίας των θεσμών. Επιπλέον, διερευνήθηκε ο ρόλος της τέχνης καθώς και οι δυνατότητές της μέσα από νέες πρακτικές να συμβάλει στη συγκατοίκηση και στο πολλαπλό ανήκειν.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Τζιρτζιλάκη Ελένη, Δρ. Αρχιτέκτων, Δίκτυο Νομαδική Αρχιτεκτονική

Μέλη Ομάδας:

Αλεξανδρή Γεωργία, Υποψήφια Διδάκτωρ Αστικής Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Χανδέλης Στέφανος, Καλλιτέχνης, Δίκτυο Νομαδική Αρχιτεκτονική
Πέτρου Πέτρος, Καλλιτέχνης, Δίκτυο Νομαδική Αρχιτεκτονική

Κατσικογιάννη 9

10554 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 19 852

nomad.etzi@gmail.com

nomadikiarxitektoniki.net/

menuShadow