Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

ΣυλλογικεΣ ΜνημεΣ μιαΣ ΠοληΣ στον Χωρο και τον Χρονο

Ιονιο Πανεπιστημιο

2010

Η αστική μνήμη αποτελεί μια μορφή συλλογικής μνήμης που δημιουργείται για έναν τόπο μέσα στο χρόνο. Οι αναμνήσεις περνούν από γενιά σε γενιά μέσω των αφηγήσεων και των μαρτυριών για σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν και τα οποία συνήθως αφορούν το περιορισμένο ακροατήριο των μελών της οικογένειας ή μέλη παρόμοιων μικρών κοινωνικών ομάδων. Το αποτέλεσμα είναι να απομονώνονται οι πολύτιμες αυτές μνήμες, χωρίς να αλληλεπιδρούν ώστε να δημιουργήσουν συλλογικές μνήμες και τελικά να χάνονται με το πέρασμα του χρόνου.

Η μελέτη οδήγησε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος καταγραφής, αποτύπωσης και αξιοποίησης της μνήμης μιας πόλης. Το περιβάλλον αξιοποιήθηκε στην πόλη της Κέρκυρας προσφέροντας τη δυνατότητα υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι μνήμες που καταγράφηκαν εντάσσονται σε κατάλληλο χρονικό, χωρικό και θεματικό πλαίσιο μέσα από το σημασιολογικό χαρακτηρισμό τους. Η πρόσβαση σε αυτές είναι εφικτή μέσα από διαδραστικούς διαδικτυακούς χάρτες, με στόχο τη διευκόλυνση των τελικών χρηστών στην εξέταση της αστικής συλλογικής μνήμης μέσω των διαστάσεων του χρόνου και του χώρου. Επιπλέον, μέσα από κινητές συσκευές ο χρήστης μπορεί να δει τις μνήμες να αποτυπώνονται στο αστικό περιβάλλον, καθώς αυτός περιηγείται μέσα σε αυτό. Μέσα από τους παραπάνω τρόπους πρόσβασης αξιοποιούνται στοιχεία από το προφίλ του χρήστη και τη θέση όπου βρίσκεται έτσι ώστε να παρουσιάζονται οι περισσότερο σχετικές μνήμες.

Ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της μελέτης:

collectivecitymemory.net/el/

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Χριστοπούλου Ελένη, Διδάσκουσα, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μέλη Ομάδας:

Ρίγγας Δημήτριος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μικάλεφ Κωνσταντίνος, Φοιτητής, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ασωνίτης Σπυρίδων, Καθηγητής, Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στεφανιδάκης Μιχάλης, Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αναγνώστου Κωνσταντίνος, Διδάσκων, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος, Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ιωάννου Θεοτόκη 72

Τ.Θ. 663

49100 Κέρκυρα

Τηλ.: 26610 87 625

publicrelations@ionio.gr

www.ionio.gr/central/

menuShadow