Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Ο ρολοΣ τηΣ μηχανικηΣ φορτισηΣ στην αντιμετωπιση τηΣ οστεοπορωσηΣ: σχεδιασμοΣ μοντελου μηχανικηΣ διεγερσηΣ οστεοβλαστικων κυτταρων για την διερευνηση θεραπευτικων εφαρμογων

Ιατρικη Σχολη, Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων (ΕΚΠΑ)

2010

Η οστεοπόρωση αποτελεί την πιο συχνή μεταβολική νόσο των οστών με σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις και υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας. Χαρακτηρίζεται από ελάττωση της οστικής μάζας, διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του οστού, μειωμένη αντοχή και αυξημένη συχνότητα καταγμάτων. Η οστική απώλεια οφείλεται σε υπερβολική δραστηριότητα των οστεοκλαστών (κύτταρα αποδόμησης του οστού) και μειωμένη δραστηριότητα των οστεοβλαστών (κύτταρα παραγωγής οστού). Η οστεοβλαστική δραστηριότητα μπορεί να προαχθεί με τη μηχανική διέγερση των οστεοβλαστών.

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν ο σχεδιασμός ενός in vitro μοντέλου μηχανοδιέγερσης οστεοβλαστών για τη διερεύνηση των μοριακών μηχανισμών που εμπλέκονται στην οστεοπόρωση. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι, με την εφαρμογή μηχανικής δύναμης για 6 και 12 ώρες στα προ-οστεοβλαστικά κύτταρα, γίνεται εμφανής η ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB/cRel και η πρόσδεσή του στο κυτταρικό DNA. Κάτι τέτοιο υποδεικνύει ότι ο NF-κB πιθανό να ρυθμίζει την έκφραση οστεοειδικών γονιδίων (όπως ο Runx2) έπειτα από μηχανική διέγερση.

Η εμπλοκή του φλεγμονώδους παράγοντα NF-κB στη ρύθμιση της έκφρασης οστεοειδικών γονιδίων και ο μοριακός μηχανισμός αυτής της επίδρασης ανοίγουν νέες προοπτικές για την κατανόηση του φαινομένου της οστεοβλαστικής διαφοροποίησης –και, συνεπώς, της οστικής αναδόμησης- μετά από φυσικά ερεθίσματα, όπως αυτό του μηχανικού στρες, η δυσλειτουργία του οποίου ευθύνεται για πολλές οστικές παθοφυσιολογίες, όπως η οστεοπόρωση, η επούλωση καταγμάτων, η αποκατάσταση οστικών ελλειμμάτων κ.ά., επισημαίνοντας την πρωταρχική σημασία της συστηματικής άσκησης για την πρόληψη και τη θεραπεία τους.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Μπάσδρα Ευθυμία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλη Ομάδας:

Παπαβασιλείου Αθανάσιος, Καθηγητής και Διευθυντής Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πιπέρη Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παπαχρόνη Κατερίνα, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αδαμόπουλος Χρήστος, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μικράς Ασίας 75

11527 Γουδή

Τηλ.: 210 74 62 002 - 3

Fax: 210 74 62 050

www.school.med.uoa.gr

menuShadow