Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Μελετη τηΣ τεφραΣ ωΣ υλικο παθητικου δροσισμου κτιριων και υπαιθριων χωρων

Τμημα ΔιαχειρισηΣ ΠεριβαλλοντοΣ και Φυσικων Πορων, Πανεπιστημιο Πατρων

2010

Το αντικείμενο του έργου ήταν η μελέτη της τέφρας ως υλικού εξατμιστικού δροσισμού κτιρίων και υπαίθριων χώρων για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας. Η μελέτη ολοκληρώθηκε σε τρεις φάσεις.

Κατά την πρώτη φάση χαρακτηρίστηκαν διάφορα είδη τέφρας από τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς (ΑΗΣ) της χώρας, ενώ δείγμα ιπτάμενης τέφρας μετατράπηκε σε ζεόλιθο τύπου NaP1. Τα πειράματα προσρόφησης υγρασίας της δεύτερης φάσης της μελέτης υπέδειξαν την αποδοτικότητα της τέφρας για εφαρμογές εξατμιστικού δροσισμού κτιρίων, καθώς η ιπτάμενη τέφρα περιόρισε την αύξηση της θερμοκρασίας στις επιφάνειες του υλικού με προσομοιωμένο φως, με διαφορά 8°C στη βάση της τροποποιημένης ιπτάμενης τέφρας σε σχέση με τη βάση του σκυροδέματος ή του κενού χώρου. Για πάχος υλικού μικρότερο από 3 cm, καθώς και για την πρωτογενή ιπτάμενη τέφρα, οι διαφορές θερμοκρασίας βρέθηκαν μικρότερες, ενώ μειώθηκαν ακόμα περισσότερο στην περίπτωση της υπολειμματικής τέφρας.

Η μελέτη ολοκληρώθηκε με την τρίτη φάση του έργου, σύμφωνα με την οποία η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μπορεί να επιτευχθεί με μίξη της τέφρας είτε με κάποιο αδρανές υλικό, είτε με συνθετικό χώμα πράσινων οροφών, είτε με υλικά νανοσυνθέσεων υψηλής προσροφητικής ικανότητας υγρασίας και επιπλέον περιβαλλοντικών διεργασιών.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Καραμάνης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μέλη Ομάδας:

Βαρδουλάκης Ευτύχιος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αντωνοπούλου Γεωργία, Φοιτήτρια, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γεωργίου Σεφέρη 2

30100 Αγρίνιο

Τηλ.: 26410 74 138

gramdpfp@upatras.gr

www.env.upatras.gr/

menuShadow