Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Μελετη ΑποτελεσματικηΣ ΑξιοποιησηΣ Γεωθερμικων Πεδιων ΧαμηληΣ ΕνθαλπιαΣ για Θερμανση και Παραγωγη ΕνεργειαΣ με Χρηση Βελτιστων Ρευστων ΑνταλλαγηΣ ΘερμοτηταΣ και Ενεργοπαραγωγικων Συστηματων

Εθνικο Κεντρο ΕρευναΣ & ΤεχνολογικηΣ ΑναπτυξηΣ (ΕΚΕΤΑ)

2010

Η μελέτη διερευνά την αποτελεσματική παραγωγή ενέργειας από γεωθερμικά πεδία χαμηλού θερμικού περιεχομένου (ενθαλπίας) χρησιμοποιώντας μέθοδο σχεδιασμού και επιλογής ρευστών ανταλλαγής θερμότητας για συστήματα οργανικού κύκλου Rankine (ΟΚΡ).

Η εφαρμογή των προτεινόμενων τεχνολογικών εξελίξεων επιτρέπει την ανάπτυξη ενός περιεκτικού χάρτη που παρουσιάζει συμβατικές και καινοτόμες μοριακές δομές με τα χαρακτηριστικά απόδοσής τους για τις συνθήκες των χρησιμοποιούμενων γεωθερμικών πεδίων. Τα μόρια αυτά αναπαριστούν ρευστά ανταλλαγής θερμότητας που παρουσιάζουν υψηλότερη συνολική απόδοση σε εφαρμογές παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος ή/και θέρμανσης με χρήση συστημάτων ΟΚΡ, σε σχέση με ρευστά που συνήθως χρησιμοποιούνται σε ανάλογες εφαρμογές. Η αναζήτηση ρευστών με βέλτιστα χαρακτηριστικά γίνεται μέσω της χρήσης μιας συστηματικής μεθοδολογίας σχεδιασμού μορίων με χρήση υπολογιστή (Computer Aided Molecular Design – CAMD), η οποία επιτρέπει τη σύνθεση ρευστών ανταλλαγής θερμότητας.

Η απόδοση των προτεινόμενων ρευστών ανταλλαγής θερμότητας στο σύστημα ΟΚΡ αξιολογείται με τη χρήση προτύπου που επιτρέπει την προσομοίωση και τον οικονομικό σχεδιασμό του συστήματος για τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής ισχύος και θερμότητας. Ταυτόχρονα αξιολογούνται επιπρόσθετες ιδιότητες των ρευστών, όπως η ασφάλεια (τοξικότητα, αναφλεξιμότητα) και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις (δυναμικό παγκόσμιας υπερθέρμανσης και καταστροφής του όζοντος). Επιπλέον, αναπτύσσεται κατάλληλος δείκτης απόδοσης που επιτρέπει τη συστηματική αξιολόγηση των ρευστών ανταλλαγής θερμότητας για ένα μεγάλο εύρος χαρακτηριστικών ροής και θερμοκρασίας γεωθερμικών πεδίων που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Βουτετάκης Σπύρος, ΔιευθυντήςΕρευνών, Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών (ΕΑΝΟΣΥΣ), Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, (ΙΤΧΗΔ), ΕΚΕΤΑ

Μέλη Ομάδας:

Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Συνεργαζόμενος Ερευνητής, ΕΑΝΟΣΥΣ

Δαμαρτζής Θεόδωρος, Συνεργαζόμενος Μηχανικός, ΕΑΝΟΣΥΣ

Γιαννακούδης Γαρύφαλος, Συνεργαζόμενος Μηχανικός, ΕΑΝΟΣΥΣ

Σεφερλής Πάνος, Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ, ΕΑΝΟΣΥΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης

Τ.Θ. 60361

57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 49 82 10

Φαξ: 2310 49 81 10

certh@certh.gr

www.certh.gr/root.el.aspx

menuShadow