Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Κλινικοι, βιοχημικοι και γενετικοι συντελεστεΣ τηΣ γνωστικηΣ δυσλειτουργιαΣ στην σχιζοφρενεια

Ψυχιατρικο Νοσοκομειο ΑττικηΣ

2010

Η γνωστική δυσλειτουργία είναι ένα από τα πυρηνικά χαρακτηριστικά της σχιζοφρένειας κι επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργικότητα των ασθενών. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των κλινικών, βιοχημικών και γενετικών συντελεστών αυτής της δυσλειτουργίας σε 92 χρόνιους ασθενείς με σχιζοφρένεια και 61 υγιείς μάρτυρες.

Οι δύο ομάδες εξετάστηκαν ως προς την απόδοσή τους σε γνωστικές δοκιμασίες που αφορούν νοημοσύνη, μνήμη κι εκτελεστικές λειτουργίες. Οι ασθενείς εμφάνισαν χειρότερη απόδοση στο σύνολο των δοκιμασιών. Στην ομάδα των ασθενών, η απόδοση στη χωροταξική μνήμη εργασίας παρουσίασε αρνητική συσχέτιση με τη διάρκεια νόσου ανεξαρτήτως ηλικίας. Η σχέση της γνωστικής λειτουργίας με τα ψυχοπαθολογικά συμπτώματα ήταν μικρή, εύρημα που επιβεβαιώνει ότι η πρώτη αποτελεί έναν ανεξάρτητο παράγοντα στη σχιζοφρένεια. Οι ασθενείς εξέφραζαν περισσότερα παράπονα για τις γνωστικές τους δυσχέρειες σε σχέση με τους υγιείς, τα οποία, ωστόσο, συνδέονταν περισσότερο με την ψυχοπαθολογία τους, παρά με την πραγματική γνωστική τους απόδοση.

Η ομοκυστεΐνη πλάσματος εμφάνισε μικρή σχέση με τη γνωστική απόδοση, όταν εξαιρέθηκε η επίδραση της ηλικίας. Τέλος, διαπιστώθηκε η ύπαρξη αλληλεπίδρασης των γενετικών πολυμορφισμών των γονιδίων COMT και MTHFR στη γνωστική απόδοση, εύρημα το οποίο έχει σημαντικές προεκτάσεις για την αιτιοπαθογένεια και την αντιμετώπιση της γνωστικής δυσλειτουργίας στη σχιζοφρένεια.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Κόντης Δημήτριος, Ψυχίατρος, 1ο Ψυχιατρικό Τμήμα, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Μέλη Ομάδας:

Φρυσίρα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γενετικής, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Θεοχάρη Ειρήνη, Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Κλείσας Σπύρος, ΕιδικευόμενοςΨυχιατρικής, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Καλογεράκου Σταματίνα, Ψυχολόγος, Εργαστήριο ΠειραματικήςΨυχολογίας, Ψυχιατρική Κλινική Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Ανδρεοπούλου Αγγελική, Ψυχολόγος, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Λαλίδου Αγγελική, Νοσηλεύτρια, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Γαζή Ανθία, Βιολόγος, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Σοφοκλέους Χρυσταλένα, Βιολόγος, Τμήμα Γενετικής Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Λεωφόρος Αθηνών 374

12462 Χαϊδάρι Αθήνα

Τηλ. 213 20 54 000

www.psyhat.gr/

menuShadow