Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Δισκομορφοι Υγροι Κρυσταλλοι Γραφενιου: Αυτο-οργανωση και Δυναμικη

Τμημα ΦυσικηΣ, Πανεπιστημιο Ιωαννινων

2010

Αντικείμενο της μελέτης είναι η κατανόηση της αυτο-οργάνωσης και της δυναμικής μιας σειράς νέων δισκόμορφων υγρών κρυστάλλων (ΔΥΚ) γραφενίου, με εφαρμογές στα ηλεκτρονικά.

Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε η σύνθεση μιας σειράς ΔΥΚ κατάλληλα τροποποιημένων (από τη Συνεργαζόμενη Ερευνητική Ομάδα του Ινστιτούτου Max- Planck για πολυμερή υλικά) με ηλεκτρικά δίπολα και μελετήθηκαν ως προς τη δομή (με χρήση σκέδασης ακτίνων X, διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης, πολωτικής οπτικής μικροσκοπίας) και τη δυναμική (με χρήση διηλεκτρικής φασματοσκοπίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού στο Ινστιτούτο MPI-P).

Τα ερωτήματα που έχουν απαντηθεί στην παρούσα εργασία είναι: (i) η επίδραση του διπόλου στη θερμοδυναμική σταθερότητα της κρυσταλλικής φάσης και (ii) η δυναμική των δίσκων στην κιονική φάση.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Φλούδας Γεώργιος, Καθηγητής, Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μέλη Ομάδας:

Spiess, Hans W., Καθηγητής / Διευθυντής Max-Planck Institute for Polymer Research (MPI-P)

Γρηγοριάδης Χρήστος, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

Τ.Θ. 1186

45110 Ιωάννινα

Τηλ.: 26510 07 490 / 26510 07 491

gramphys@uoi.gr

www1.physics.uoi.gr/home/?q=el

menuShadow