Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Δημιουργια πρωτοτυπηΣ βασηΣ ψηφιακων μαστογραφικων εικονων υψηληΣ ποιοτηταΣ και διαδικτυακηΣ πυληΣ για την δημοσια διαθεση τηΣ στην ερευνητικη κοινοτητα

Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων | University of Houston

2010

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η δημιουργία μιας πρωτότυπης βάσης ψηφιακών μαστογραφικών εικόνων υψηλής ποιότητας, καθώς και η ανάπτυξη μιας πρότυπης διαδικτυακής πύλης μέσω της οποίας θα είναι δημόσια διαθέσιμη.

Η μελέτη φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που παρατηρείται σήμερα στο ζήτημα του διαθέσιμου πρωτογενούς υλικού, τόσο ως προς την ποιότητα και την εξειδίκευση (υπάρχουσες δημόσιες βάσεις μαστογραφικών εικόνων), όσο και ως προς τη μη δυνατότητα πρόσβασης σε «κλειστές» βάσεις ιατρικών συστημάτων αρχειοθέτησης. Κάθε εικόνα συνοδεύεται από πλήρη κλινική αξιολόγηση με επισημασμένα παθολογικά ευρήματα (αποτιτανώσεις, νεοπλασματικές μάζες, ασυμμετρίες κ.λπ.). Η νέα βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρωτογενές υλικό από ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ανάλυσης μαστογραφιών και της αυτόματης διάγνωσης, για την ανάπτυξη αλγορίθμων που σχετίζονται με συστήματα ACD/CAD.

Η διαδικτυακή πύλη και η βάση ψηφιακών μαστογραφικών εικόνων αποτελούν την πρώτη ίσως προσπάθεια στη χώρα μας δημιουργίας παρόμοιου, δημόσια προσβάσιμου ερευνητικού υλικού στον συγκεκριμένο τομέα.

Τελική αναφορά

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής: Μαυροφοράκης Μιχαήλ, Research Assistant Professor, University of Houston

Μέλη Ομάδας

Δημητρόπουλος Νικόλαος, Ιατρός Ακτινολόγος, Δρ. Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΔΕΛΤΑ Ψηφιακή
Μπουμπούλης Παντελής, Μαθηματικός, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Γεωργίου Χάρης, Ερευνητής Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστημίου 30

10679 Αθήνα

en.uoa.gr/

University of Houston

4800 Calhoun Rd,

Houston, TX 77004,

Ηνωμένες Πολιτείες

Τηλ.: (713) 743 22 55

www.uh.edu/ (στα Αγγλικά)

menuShadow