Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Διαφθορα και Φοροδιαφυγη σε ΟικονομιεΣ με Δημοσια και Ιδιωτικη Εκπαιδευση

Τμημα Οικονομικων Επιστημων, Πανεπιστημιο ΜακεδονιαΣ

2010

Η μελέτη αποτελείται από δύο επιστημονικά άρθρα. Στόχος του πρώτου άρθρου είναι να μελετήσει τη σχέση ανάμεσα στις διάφορες μορφές διαφθοράς και τη δημόσια εκπαίδευση, αλλά και να ερμηνεύσει πώς αλληλεπιδρούν διάφορες κοινωνικές ομάδες. Στόχος του δεύτερου άρθρου είναι να μελετήσει πώς η διαφθορά επηρεάζει τις δαπάνες και την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης, όταν παράλληλα υπάρχει και η επιλογή της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Το πρώτο άρθρο κατασκευάζει ένα υπόδειγμα επικαλυπτόμενων γενεών το οποίο απαρτίζεται από δύο κοινωνικές ομάδες, πολίτες και πολιτικούς. Μεταξύ των αποφάσεων των δύο ομάδων υπάρχουν στρατηγικές συμπληρωματικότητες, δηλαδή, όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός διαφθοράς των πολιτικών που αναμένουν οι πολίτες, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό φοροδιαφυγής που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν. Αντίστοιχα, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό φοροδιαφυγής των πολιτών που αναμένουν οι πολιτικοί, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των δημοσίων εσόδων που επιθυμούν να καταχραστούν. Στη συνέχεια, εξετάζονται διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης της διαφθοράς έτσι ώστε μια οικονομία που βρίσκεται σε κακή ισορροπία να μπορέσει να προσεγγίσει την καλή ισορροπία. Στόχος είναι να καταδειχθεί ότι, προκειμένου η οποιαδήποτε πολιτική κατά της διαφθοράς να είναι αποτελεσματική, πρέπει να εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να στιγματίζει κοινωνικά τους παραβάτες.

Στο δεύτερο άρθρο το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αλληλεπίδραση της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Το ερώτημα που επιχειρείται να απαντηθεί είναι αν η ύπαρξη ιδιωτικής εκπαίδευσης επιδρά θετικά ή αρνητικά στην ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, δεν προσδιορίζεται μία μονοσήμαντη σχέση ανάμεσα στην ιδιωτική και τη δημόσια εκπαίδευση αλλά ουσιαστικά επισημαίνεται ότι το θεσμικό πλαίσιο μιας χώρας και ο βαθμός φοροδιαφυγής καθορίζουν εάν αυτή η σχέση θα έχει θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Συχνά, μια αύξηση στην οικονομική ανισότητα οδηγεί στην αύξηση της δαπάνης για ιδιωτική εκπαίδευση.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Παλυβός Θεόδωρος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μέλη Ομάδας:

Λίτινα Αναστασία, Διδάκτωρ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εγνατία 156

Τ.Θ. 1591

54636 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 89 11 01

www.uom.gr/index.php

menuShadow