Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

ΧαρακτηρισμοΣ και καθαρισμοΣ με τη χρηση laser αρχαιων νομισματων απο τιΣ συλλογεΣ του Νομισματικου Μουσειου Αθηνων

Τμημα ΦυσικηΣ, ΣχοληΣ Εφαρμοσμενων Μαθηματικων και Φυσικων Επιστημων, Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο

2009

Η μελέτη έγινε στα πλαίσια ερευνητικής προσπάθειας  που χρηματοδοτήθηκε από το «John S. Latsis Public Benefit Foundation», είχε ως στόχο να προωθήσει και να βελτιώσει τις σύγχρονες μεθόδους καθαρισμού με τη χρήση laser σε αρχαία νομίσματα, συμβάλλοντας στην έρευνα για τη συντήρηση αρχαίων μεταλλικών αντικειμένων.

Η εύρεση της καταλληλότερης πηγής και του αποτελεσματικότερου τρόπου εφαρμογής της δέσμης laser, πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή πολλών πηγών laser (Nd:YAG - w - 2w - 3w - 4w, FL Nd:YAG – w, LQS Nd:YAG – w, Er:YAG, ΗF, CO2, GaAlAs, κ.λ.π.) με διαφορετικά μήκη κύματος και διάρκειες παλμών, είτε με απευθείας ακτινοβόληση, είτε με οπτικές ίνες, είτε με σταθμό μικρομηχανικής.

Η έρευνα έγινε αρχικά σε πρότυπα δείγματα και σε νεότερα νομίσματα και στη συνέχεια σε μικρά τμήματα της επιφάνειας αρχαίων αργυρών και χάλκινων νομισμάτων, με διαφορετικό κράμα κατασκευής και τύπο διάβρωσης, από τις συλλογές του Νομισματικού Μουσείου Αθηνών.

Τα αποτελέσματα κάθε εφαρμογής κρίθηκαν κυρίως με οπτικό μικροσκόπιο, με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) και φθορισμό ακτίνων Χ (XRF).

Τo LQS Nd:YAG Laser, στα 1064 nm έδωσε τα καλύτερα (εξαιρετικά) αποτελέσματα σε περιπτώσεις αργυρών νομισμάτων με παχύ στρώμα προϊόντων διάβρωσης και επικαθίσεων (Εικ.1-3), αλλά και για επικαθήσεις χώματος. Επίσης, η χρήση του είχε ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις χάλκινων νομισμάτων, για την απομάκρυνση εύθρυπτων προϊόντων από την επιφάνεια. Άλλα laser έδωσαν επίσης πολύ καλά αποτελέσματα, κατά περίπτωση.

Η σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους καθαρισμού έδειξε ότι η επιλογή συγκεκριμένου καθαρισμού εξαρτάται από το κράμα του νομίσματος, τον τύπο διάβρωσης, το είδος των προϊόντων και τις οπτικές ιδιότητες της δέσμης laser.

Τελική αναφορά

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Αλέξανδρος-Παναγιώτης Σεραφετινίδης, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μέλη Ομάδας:

Μυρσίνη Μαρκοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μιχάλης Κοκκόρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ρόζα Βλαστού, Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ελένη Δρακάκη, Ερευνήτρια Φυσικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Bernhard Klinkenberg, Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ιωάννης Τσιλίκας, Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Επιστήμονας

Δέσποινα Ευγενίδου, Διευθύντρια, Νομισματικό Μουσείο

Νίκη Κατσικώστα, Συντηρήτρια, Νομισματικό Μουσείο

'Ελενα Κοντού, Συντηρήτρια, Νομισματικό Μουσείο

Κωνσταντίνα Βλάχου, Συντηρήτρια, Νομισματικό Μουσείο

Παναγιώτης Τσελέκας, Αρχαιολόγος, Νομισματικό Μουσείο

Ανδρέας Καρύδας, Φυσικός, Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής, Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Έρευνών "Δημόκριτος"

Βίκυ Κανδαρέλου, Φυσικός, Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής, Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Έρευνών "Δημόκριτος"

Αναστάσιος Τραβλός, Φυσικός, Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής, Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Έρευνών "Δημόκριτος"

Νικόλαος Μπούκος, Φυσικός, Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής, Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Έρευνών "Δημόκριτος"

Ηρώων Πολυτεχνείου 9

15870 Ζωγράφου Αθήνα

Τηλ.: 210 77 23 032

Φαξ: 210 77 23 025

e_phys@mail.ntua.gr

www.physics.ntua.gr

menuShadow