Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Συνδρομο Πολυκυστικων Ωοθηκων: Διατροφη και Υγεια

Ιατρικη Σχολη, Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων (ΕΚΠΑ)

2009

Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ) είναι η πιο συχνή ενδοκρινοπάθεια γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία. Χαρακτηρίζεται από ορμονικές διαταραχές, αναπαραγωγική δυσλειτουργία και υπογονιμότητα.

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των επιπτώσεων των γευμάτων ταχυφαγείας (πλούσιων σε γλυκοτοξίνες, τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης, AGEs) στο αναπαραγωγικό σύστημα φυσιολογικών γυναικών και γυναικών με ΣΠΩ με απώτερο σκοπό την ανεύρεση διατροφικών λύσεων που θα βελτιώσουν το μεταβολικό και ορμονικό προφίλ των γυναικών αυτών.

Στη μελέτη συμμετείχαν 25 φυσιολογικές γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και 25 γυναίκες με ΣΠΩ που υποβλήθηκαν  σε διαφορετικής σύστασης δίαιτες (υποθερμιδική δίαιτα για 2 μήνες, υποθερμιδική δίαιτα με υψηλό ποσοστό γλυκοτοξινών για 2 μήνες, υποθερμιδική δίαιτα με χαμηλό ποσοστό γλυκοτοξινών για 2 μήνες). Βιοχημικές μετρήσεις, ορμονικού και μεταβολικού προφίλ πραγματοποιήθηκαν  πριν και μετά από κάθε διατροφική παρέμβαση.

Κατά τη διάρκεια της χαμηλής σε γλυκοτοξίνες διατροφής, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση των επιπέδων AGEs (p=0,02), του οξειδωτικού φορτίου (p=0,01) και των επιπέδων τεστοστερόνης (p=0,05), χωρίς σημαντική μεταβολή του βάρους.

Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν ότι η ευεργετική επίδραση της χαμηλής σε γλυκοτοξίνες διατροφής, μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στις διαιτητικές οδηγίες για την απώλεια βάρους, με αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση των ορμονικών παραμέτρων και γνωστών καρδιαγγειακών παραγόντων όπως το οξειδωτικό φορτίο σε γυναίκες με ΣΠΩ.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Δρ. Αθανάσιος Παπαβασιλείου, Καθηγητής, Εργαστήριο Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομάδα Μελέτης:

Δρ. Ευανθία Διαμαντή-Καδαράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δρ. Χριστίνα Πιπέρη, Λέκτορας, Εργαστήριο Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δρ. Αικατερίνη Παπαχρόνη, Μεταδιδακτορική Φοιτήτρια,  Εργαστήριο Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χρήστος Αδαμόπουλος, Διδακτορικός Φοιτητής, Εργαστήριο Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μικράς Ασίας 75

11527 Γουδή

Τηλ.: 210 74 62 002 - 3

Fax: 210 74 62 050

www.school.med.uoa.gr

menuShadow