Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Ψαροκαικα στιΣ φλογεΣ

Ελληνικο Κεντρο Θαλασσιων Ερευνων

2009

Η Ελλάδα διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμητικά στόλο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 17.679 σκάφη. Τα περισσότερα από αυτά, είναι μικρά ξύλινα σκάφη της παράκτιας αλιείας. Ο μέσος όρος ηλικίας των σκαφών είναι 20 έτη. Ο κυρίαρχος τύπος σκάφους είναι το τρεχαντήρι. Υπάρχει επίσης μια ποικιλία από άλλους τύπους όπως γαΐτες, καραβόσκαρα, βαρκαλάδες, παπαδιές, μπότηδες και άλλα. Η μελέτη αυτή αποτυπώνει τον ναυπηγικό πλούτο που χάθηκε εξ’ αιτίας της μείωσης του στόλου που εφαρμόστηκε στα πλαίσια της Κοινής Ευρωπαϊκής Αλιευτικής Πολιτικής και προτείνει τρόπους αποφυγής των διαλύσεων στο μέλλον.

Η πολιτική μείωσης του στόλου που εφαρμόστηκε ήταν λάθος σχεδιασμένη τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι ψαράδες δελεάστηκαν από την υψηλή χρηματική αποζημίωση και διέλυσαν τα σκάφη τους. Συνολικά μέσα σε 19 χρόνια χάθηκαν 4.912 σκάφη: 3.025 τρεχαντήρια, 600 γαΐτες, 148 καραβόσκαρα, 114 λίμπερτυ και 1.023 άλλα σκαριά.

Για να αποτραπούν διαλύσεις στο μέλλον πρέπει:

- Να ανασχεδιαστεί τώρα η πολιτική των αποσύρσεων ευνοώντας τη  μετατροπή τους σε σκάφη αναψυχής από ιδιώτες.
- Να διατηρηθεί η μεταβίβασή τους σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αφού λυθεί το πρόβλημα της συντήρησής τους.
- Να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού γιατί έτσι θα παραμείνουν τα σκάφη στη θάλασσα και στα χέρια των ψαράδων.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Αργύρης Καπανταγάκης, Εξειδικευμένος Επιχειρησιακός Επιστήμονας, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Ομάδα Μελέτης:

John Laurijsen, Μηχανικός, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Λάμπρος Λιουδάκης, Βιολόγος, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Ελευθερία Παληκαρά, Τεχνικός, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Αντώνης  Κολουντζάκης, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

46,7 χλμ. Αθηνών-Σουμίου

19013 Ανάβυσσος

Τηλ.: 22910 76 452

Φαξ: 22910 76 347

mavriki@ath.hcmr.gr

www.hcmr.gr/gr/listview2_el.php?id=923

menuShadow