Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Οφιτικη Ποντιακη: Ερευνα γλωσσικηΣ καταγραφηΣ με εμφαση στη διαχρονια και συγχρονια τηΣ διαλεκτου

Τμημα Μεσογειακων Σπουδων, Πανεπιστημιο Αιγαιου

2009

Η Οφίτικη Ποντιακή (ΟΠ) είναι μια διάλεκτος της Ελληνικής που ανήκει στη διαλεκτική ομάδα της Ποντιακής και μιλιέται σε απομονωμένους θύλακες κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα από πρόσφυγες της περιοχής του Όφεως, αλλά και σε περίπου τριάντα χωριά των επαρχιών Of και Çaykara στην Τουρκία. Η συγκεκριμένη μελέτη εστιάζει στην ΟΠ του ελλαδικού χώρου και αποτελεί μια δομημένη γλωσσική τεκμηρίωση της διαλέκτου βάσει, πρώτον, έρευνας σε αρχειακό υλικό σε εξειδικευμένες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού και, δεύτερον, έρευνας πεδίου στο χωριό Νέα Τραπεζούντα Πιερίας, οι κάτοικοι του οποίου αποτελούν στην πλειοψηφία τους πρόσφυγες ή απογόνους προσφύγων της περιοχής του Όφεως.

Η μελέτη παρουσιάζει τα βασικά τυπολογικά χαρακτηριστικά της ΟΠ σε όλα τα γραμματικά επίπεδα (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη) όπως αυτά προκύπτουν από τη συγκριτική εξέταση των ελάχιστων δημοσιευμένων και αδημοσίευτων γραμματικών περιγραφών και πρωτογενών πηγών (παραμυθιών, παροιμιών, τραγουδιών) που υπάρχουν για την ΟΠ, αλλά και από τη συστηματική εξέταση της σύγχρονης μορφής της διαλέκτου, όπως αυτή καταγράφηκε από την επιτόπια έρευνα. Η τυπολογική περιγραφή συμπληρώνεται από την παράθεση αντιπροσωπευτικών κειμένων και εμπλουτίζεται με αναλυτικούς πίνακες που περιλάμβανουν γλωσσικό υλικό από τις υπό εξέταση πηγές και εκτενή γραμματικό σχολιασμό των κύριων γραμματικών κατηγοριών (ουσιαστικό, επίθετο, ρήμα) της ΟΠ. Στόχος της μελέτης αυτής είναι να αποτελέσει τη βάση για τη συγγραφή μιας πλήρους και εμπεριστατωμένης γραμματικής της διαλέκτου.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Ανθή Ρεβυθιάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ομάδα Μελέτης:

Βασίλειος Σπουρόπουλος, Λέκτορας, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κωνσταντίνος Κακαρίκος, Διδακτορικός Φοιτητής, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελένη-Κλέλια Χαϊμελή, Μεταδιδακτορικός Φοιτητής, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σεβαστή Λουίζου, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δημοκρατίας 1

85100 Ρόδος

Τηλ.: 22410 99 312

Φαξ: 22410 99 309

grammateiatms@aegean.gr

www.mediterraneanstudies.gr

menuShadow