Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Αυτοματη Ταυτοποιηση ΓραφεωΣ Αρχαιων Επιγραφων

Ερευνητικο Πανεπιστημιακο Ινστιτουτο Συστηματων Επικοινωνιων & Υπολογιστων (ΕΠΙΣΕΥ)

2009

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στο χώρο της ιστορίας και της αρχαιολογίας είναι η ορθή χρονολόγηση του περιεχομένου των επιγραφών. Το σημαντικότερο τμήμα αυτού που αναγνωρίζουμε σήμερα ως κλασική ιστορία βασίζεται στα κείμενα των επιγραφών η χρονολόγηση των οποίων ως τώρα γινόταν κατ’ εκτίμηση και με φιλολογικές αναλύσεις.        

Στο παρόν έργο αναπτύχθηκε μια πρωτότυπη μέθοδος αυτόματης ταυτοποίησης του γραφέως αρχαίων ελληνικών επιγραφών. Μέσω αυτής της ταυτοποίησης, οι δεκάδες χιλιάδες επιγραφές της αρχαιότητας, που έχουν ανασκαφεί ως τώρα, μπορούν να ομαδοποιηθούν ανά χαράκτη. Επειδή, δε, η σμίλευση επιγραφών ήταν επάγγελμα στην αρχαιότητα, η γνώση του γραφέως μιας επιγραφής αυτόματα καθορίζει τον χρόνο που αυτή σμιλεύτηκε με ένα χρονικό εύρος το πολύ 20 ετών, όσο ήταν η διάρκεια μιας μεγάλης επαγγελματικής καριέρας ενός γραφέα.

Η βασική ιδέα πάνω στην οποία εδράζεται η αυτόματη ταυτοποίηση γραφέα, εντοπίζεται στο ότι η διαδικασία γραφής γραμμάτων και λέξεων από ένα γραφέα, θεωρούμε ότι εμπεριέχει μία στοχαστική διαδικασία η  οποία εδράζεται επί μίας αιτιοκρατικής. Η νομοτελειακή διαδικασία οφείλεται στις πνευματικές και ψυχοσωματικές ιδιομορφίες του κάθε γραφέα. Επομένως καθίσταται δυνατή η μαθηματικοποίηση του αποτελέσματος αυτών των διαδικασιών και συνεπώς η ανάπτυξη πρωτότυπων κριτηρίων ταυτοποίησης ενός γραφέα.

 Η σχετική μέθοδος ταυτοποίησης εφαρμόστηκε σε 32 αρχαίες επιγραφές της κλασικής περιόδου και προσέφερε επιτυχή ταυτοποίηση γραφέα με ποσοστό επιτυχίας 100%. Συγκεκριμένα οι 32 αυτές επιγραφές κατετάγησαν σε 9 διαφορετικούς χαράκτες και τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθησαν πλήρως από τον κορυφαίο αρχαιολόγο – επιγραφολόγο Καθηγητή κον Steven Tracy, τ. Διευθυντή της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής Κλασικών Σπουδών και νυν Καθηγητή στο Center of Advanced Research του Princeton University.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Κωνσταντίνος Παπαοδυσσεύς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ομάδα Μελέτης:

Μιχάλης Παναγόπουλος, Διδακτορικός Ερευνητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Παναγιώτης Ρουσόπουλος, Διδακτορικός Φοιτητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Δημήτρης Αραμπατζής, Διδακτορικός Φοιτητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9

157 73 Ζωγράφου

Τηλ.: 210 77 24 383

Φαξ: 210 77 22 456

www.iccs.gr

menuShadow