Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Ελληνικη μειονοτητα τηΣ ΑλβανιαΣ: Εκπαιδευση και δημογραφικη κινητικοτητα στην Αλβανια και την Ελλαδα

Κεντρο Ερευνων Μειονοτικων Ομαδων

2009

Η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία επηρεάστηκε δραματικά από την πτώση του καθεστώτος το 1991. Τα ισχυρά μεταναστευτικά ρεύματα των Αλβανών προς τη Δύση (κυρίως την Ελλάδα και την Ιταλία) άλλαξαν τα δημογραφικά δεδομένα της ελληνικής μειονότητας, την αυτοαντίληψη και τη συνοχή της κοινότητας, αλλά και τις πολιτικές που εκπορεύονταν από την Ελλάδα.

Οι θεσμοί που σχετίζονταν με τη μειονότητα, και ειδικά η μειονοτική εκπαίδευση, σχετίζονταν άμεσα με το αλβανικό θεσμικό οικοδόμημα, και τις αλλαγές και  τον εκσυγχρονισμό που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του νέου διεθνούς περιβάλλοντος.

Παράλληλα, ο αριθμός των σχολείων και των μαθητών υπέστη σημαντική μείωση. Αναμφίβολα, η γενικότερη πολιτική και οικονομική αστάθεια επηρέασε τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές δομές της μειονότητας. Η τελευταία προσπάθησε ανεπιτυχώς εν τέλει, να παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ελληνοαλβανικές σχέσεις.

Η ελληνική πολιτική, υποστηρίζοντας οικονομικά και πολιτικά την εναπομείνασα μειονότητα, δημιούργησε μια κοινότητα εξαρτημένη από την Ελλάδα. Η μειονότητα, αν και ενσωματωμένη πλήρως στον αλβανικό κοινωνικό σχηματισμό, ήταν και είναι  ζωντανή μόνο μέσω της συμβολικής της σημασίας και της υπερεκτίμησης της πολιτικής της σημασίας. Καθώς μάλιστα οι εγκαταστημένοι στην Ελλάδα μειονοτικοί  δεν φαίνεται ότι θα επιστρέψουν μαζικά στην Αλβανία, επιτείνεται η μείωση της πολιτικής σημασίας της μειονότητας.

Οι μικτοί γάμοι σε Αλβανία και Ελλάδα και η εμφάνιση μιας δεύτερης γενιάς ελληνόφωνων αλβανών μεταναστών,  είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός σημαντικού αριθμού ατόμων που διατηρούν σημαντικούς δεσμούς και με τις δύο χώρες. Το γεγονός αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν για την χάραξη της ελληνικής πολιτικής στο μέλλον.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Λάμπρος Μπαλτσιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο | Ερευνητής, Ιστορικός, Συνήγορος του Πολίτη

Ομάδα Μελέτης:

Γρηγόρης Τσιούκας, Ερευνητής, Δικηγόρος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Συνήγορος του Πολίτη

Μίλτος Παύλου, Ερευνητής, Κοινωνιολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Συνήγορος του Πολίτη

Βασίλης Κουτσούκος, Διδακτορικός Φοιτητής, Γεωγράφος

Δρ. Δημήτρης Χριστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Δρ. Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ηλίας Σκουλίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επικεφαλής του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Ηπείρου

Κέντρο Ερευνων Μειονοτικών Ομάδων

www.kemo.gr

menuShadow