Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Εκπονηση αρχιτεκτονικηΣ μελετηΣ και συνδρομη στην επιβλεψη για την ανακαινιση των θαλαμων νοσηλειαΣ του παιδιατρικου τμηματοΣ του νοσοκομειου Γεννηματα τηΣ ΘεσσαλονικηΣ

Ανεξαρτητη Ομαδα

2009

Η μελέτη προέκυψε από την ανάγκη αναδιοργάνωσης και εξυγίανσης του παιδιατρικού τμήματος του νοσοκομείου Γ.Γεννηματάς, σαν αίτημα των ασθενών και συνοδών τους, του ιατρικού, νοσηλευτικού, εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού του. Αρχικός στόχος ήταν η πρόταση ενός τύπου θαλάμου νοσηλείας, σχεδιασμένου για να καλύπτει τις ανάγκες των ομάδων-χρηστών του και εκλεπτυσμένος ώστε να φιλοξενεί παιδιά.

Έπειτα από αναλυτική βιβλιογραφική έρευνα και επισκέψεις στο νοσοκομειακό κτίριο το θέμα διευρύνθηκε σε ολόκληρο το παιδιατρικό τμήμα, για λόγους αποτελεσματικότητας. Η έλλειψη νομοθετικού πλασίου για τον σχεδιασμό των δημόσιων νοσοκομείων μας οδήγησε στην επίσκεψη 5 παιδιατρικών νοσοκομείων της Αγγλίας όπου αντλήσαμε πολλές πληροφορίες.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνά μας και τα οποία εφαρμόσαμε κατά τον σχεδιασμό για το παιδιατρικό τμήμα ήταν τα ακόλουθα:

- είναι ένας αυτόνομος οργανισμός, έτσι πρέπει να αποφεύγεται να στεγάζεται σε άλλα ή να φιλοξενεί λειτουργίες άλλων τμημάτων του νοσοκομείου,
- οι πτέρυγες διαμορφώνονται σαν μικρές κοινωνίες στις οποίες οι κοινόχρηστοι χώροι είναι η γειτονιά και ο θάλαμος νοσηλείας είναι η εστία,
- η άρτια λειτουργία του κτιρίου έγγειται στην κάλυψη των αναγκών όλων των ομάδων χρηστών του,
- τα γραφεία των ιατρών δεν χρειάζεται να χωροθετούνται ανά πτέρυγα, δεσμεύοντας ζωτικό χώρο, αλλά ακόμη και σε απόσταση από αυτές.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Ευμορφίλη Καμαρινοπούλου, Αρχιτέκτων

Μέλη Ομάδας:

Αθηνά Παπαδοπούλου, Αρχιτέκτων

Μαριάννα-Μαριάνθη Τερζή, Αρχιτέκτων

Κατερίνα Γέρμανλη, Εκπαιδευτικός

Αρχόντισσα-Μαρία Καναβάκη, Ψυχολόγος

menuShadow