Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

ΜνημεΣ ΣυμβιωσηΣ και Εξορια: Ο τοποΣ τηΣ ΙκαριαΣ

Σχολη ΑρχιτεκτονικηΣ, Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο

2008

Η περιγραφή είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα.

Τελική αναφορά (στα Αγγλικά)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Έλενα Μαμουλάκη, Υποψήφια Διδάκτωρ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Κτήριο Τοσίτσα, Ισόγειο

Πατησίων 42

10682 Αθήνα

Τηλ.: 210 77 23 333

Φαξ: 210 77 23 329

undergrad-secr@arch.ntua.gr

www.arch.ntua.gr

menuShadow