Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

ΜεγιστοποιωνταΣ τα οφελη τηΣ μεταναστευσηΣ σε μια μικρη / νησιωτικη οικονομια: η περιπτωση τηΣ Νησου Ροδου

London School of Economics and Political Science

2008

Η περιγραφή είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα.

Τελική αναφορά (στα Αγγλικά)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Δρ. Βασίλης Μοναστηριώτης, Hellenic Observatory, London School of Economics and Political Science

Μέλος Ομάδας:

Δρ. Ευγενία Μάρκοβα, Ερευνήτρια, Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο Λονδίνου

 

 

The Hellenic Observatory
European Institute

London School of Economics

Houghton Street

London WC2A 2AE

Τηλ.: +44 (0)20 7955 6066 &  +44 (0)20 7107 5326

hellenicobservatory@lse.ac.uk

www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/home.aspx

menuShadow