Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

ΜεγαλωνονταΣ στην Αθηνα: Ενα προγραμμα περιβαλλοντικηΣ εκπαιδευσηΣ για τη συμμετοχη των παιδιων στη διαμορφωση του περιβαλλοντοΣ τουΣ

Σχολη ΑρχιτεκτονικηΣ, Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο

2008

Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Δρ. Ίριδα Τσεβρένη, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μέλη Ομάδας:

Δρ. Βασίλειος Πανταζής, Τομέας Παιδαγωγικής ΦΜΨ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευγενία Τούση, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Κτήριο Τοσίτσα, Ισόγειο

Πατησίων 42

10682 Αθήνα

Τηλ.: 210 77 23 333

Φαξ: 210 77 23 329

undergrad-secr@arch.ntua.gr

www.arch.ntua.gr

menuShadow