Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Ιστορικο Ευρετηριο Ελληνικων Επιστημονικων Ορων

Ανεξαρτητη Ομαδα

2008

Στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία ενός ευρετηρίου, το οποίο θα περιλαμβάνει τους επιστημονικούς όρους που απαντούν στα ελληνι-κά επιστημονικά και φιλοσοφικά βιβλία του 17ου και του 18ου αιώνα. Πέρα από την προφανή χρησιμότητα ενός τέτοιου ευρετηρίου για την ιστορία της νεότερης ελληνικής επιστήμης, το συγκεκριμένο εγχείρημα αναμένεται να συμβάλει στις προσπάθειες δημιουργίας ενός ιστορικού λεξικού της ελληνικής γλώσσας.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Αικατερίνη Σούλα

Μέλη Ομάδας:

Μανώλης Πατινιώτη, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ειρήνη Γκουνταρούλη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

menuShadow