Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Ηλεκτρονικη ταξινομηση του Αρχειου ΥγειαΣ και ΠρονοιαΣ τηΣ ΝομαρχιαΣ Κυκλαδων

Τμημα ΙστοριαΣ και ΑρχαιολογιαΣ, Πανεπιστημιο ΚρητηΣ

2008

Δεν είναι διαθέσιμη η περιγραφή της μελέτης.

Τελική αναφορά

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Χρήστος Λούκος, Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Ανδρέα Γ. Παπανδρέου

74100 Ρέθυμνο Κρήτης

Τηλ.: 28310 77 337, 28310 77 379

Φαξ: 28310 77 338

history-archaeology@ia.uoc.gr

www.history-archaeology.uoc.gr

menuShadow