Επιστημη

Πέρα από τις μεμονωμένες χρηματοδοτήσεις και αναλόγως των αναγκών που διαφαίνονται στην ελληνική επιστημονική κοινότητα, το Ίδρυμα σχεδιάζει και διαμορφώνει ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα με στόχο τη συστηματοποιημένη συνεισφορά στο ερευνητικό και ακαδημαϊκό γίγνεσθαι της χώρας. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικά σωματεία και εν γένει φορείς σχετικούς με την έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό το Ίδρυμα δημοσιεύει, ετησίως, δημόσιες προσκλήσεις με στοχευμένο χαρακτήρα.

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Ίδρυμα πέρα από τις μεμονωμένες χρηματοδοτήσεις σχεδιάζει και υλοποιεί χρηματοδοτικά προγράμματα με στόχευση σε επιστημονικά πεδία ή φορείς με ερευνητική δραστηριότητα. Τα προγράμματα αυτά προκύπτουν τόσο από τις ανάγκες που διαφαίνονται μέσα από τα αιτήματα που λαμβάνει το Ίδρυμα, όσο και από τις επιστημονικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Για τα προγράμματα αναρτώνται δημόσιες προσκλήσεις με τα χαρακτηριστικά και τη φυσιογνωμία τους, τις διαδικασίες υποβολής και επιλογής των προτάσεων και το χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τους. Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τα ενεργά προγράμματα του Ιδρύματος.
Επιστημονικές μελέτες Επιστημονικές μελέτες Από το 2008 το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση έχει εντάξει στις δραστηριότητές του τη χρηματοδότηση επιστημονικών μελετών χρονικής διάρκειας ενός έτους μέσω του προγράμματος "Επιστημονικές Μελέτες". Η πρωτοβουλία αυτή του Ιδρύματος έχει ως κεντρικό στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και την προώθηση συνεργασιών μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα προκήρυσσε μία φορά τον χρόνο δημόσια πρόσκληση, στην οποία αναφέρονταν οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής. Με την ολοκλήρωση των μελετών που υλοποιούνται εντός του...
Θερινά Σχολεία Πανεπιστημίου Trento Θερινά Σχολεία Πανεπιστημίου Trento Το 2008 το Ίδρυμα ξεκίνησε 10ετή συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Trento στην Ιταλία για τη στήριξη σειράς θερινών σχολείων που διοργανώνει το Cognitive and Experimental Economics Laboratory (CEEL). Η θεματολογία κάθε χρονιά στρέφεται γύρω από οικονομικά θέματα αλλά σε διαφορετική κάθε φορά κατεύθυνση όπως για παράδειγμα τα χρηματοοικονομικά, τα δημόσια οικονομικά, τα ρόλος των δικτύων, η αντιμετώπιση των οικονομικών κρίσεων κ.ά.. Ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι διοργανωτές για τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από πανεπιστήμια διαφορετικών χωρών καθώς επίσης για τη συγκέντρωση νέων ερευνητών ποικίλων εθνικοτήτων. To πρόγραμμα κάθε χρόνο διαρκεί...
Προγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών Προγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών Οι επιστημονικές εταιρείες παρουσιάζουν πλούσια ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα· υλοποιούν ερευνητικά προγράμματα και προάγουν τη δημόσια συζήτηση και την επικοινωνία επιστήμης και κοινωνίας. Παράλληλα, έχουν διαρκή επαφή με πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς μεγάλος αριθμός των μελών τους είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση. Τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν πόρους να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, καθώς τα έσοδα τους προέρχονται από ευάλωτες πηγές ενώ, παράλληλα, δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έρευνα καθώς...
menuShadow