Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

Το μοντελο ανεστραμμενηΣ μαθησηΣ στην ταξη μαΣ. Μια καινοτομοΣ και διασκεδαστικη μεθοδοΣ διδασκαλιαΣ στο μαθημα τηΣ ΓεωγραφιαΣ

1ο Δημοτικο Σχολειο ΝικαιαΣ 

2017

Το μοντέλο ανεστραμμένης μάθησης στην τάξη μας. Μια καινοτόμος και διασκεδαστική μέθοδος διδασκαλίας στο μάθημα της Γεωγραφίας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίστηκε στην αξιοποίηση του μοντέλου της ανεστραμμένης μάθησης, το οποίο εστιάζει στη δυνατότητα απόκτησης της γνώσης έξω από τα τυπικά / παραδοσιακά όρια μιας σχολικής αίθουσας. Με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, η εφαρμογή του μοντέλου ανεστραμμένης μάθησης είχε ως στόχο την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στην διαδικασία απόκτησης της γνώσης, τη μετέπειτα ομαδοσυνεργατική του προσέγγιση, διαμοιράζοντας, ανασυνθέτοντας και εφαρμόζοντας την αποκτηθείσα γνώση, μετατρέποντας ολόκληρη την εκπαιδευτική διαδικασία σε μια ενδιαφέρουσα και αξέχαστη εμπειρία.

Η μεθοδολογία υλοποίησης έγινε με τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου / πλατφόρμας «Edmodo», διαμέσου της οποίας ο διδάσκων διένειμε το διδακτικό υλικό και επικοινωνούσε με τους μαθητές του, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατότητα διαδραστικότητας, ανατροφοδότησης και αξιολόγησης. Το μοντέλο εφαρμόστηκε σε συγκεκριμένες ενότητες του διδακτικού αντικειμένου της Γεωγραφίας Ε’ Δημοτικού. Με τον τρόπο αυτό, το μάθημα της Γεωγραφίας κατέστη ελκυστικότερο για τους μαθητές, οι οποίοι μετατράπηκαν σε συνεργάτες και ερευνητές της γνώσης και ανέπτυξαν ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες. Επιπλέον, εξοικειώθηκαν με τις νέες τεχνολογίες, αξιοποιώντας τες ως όχημα για την ανακάλυψη και εμπέδωση νέων γνώσεων.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Γρεβενών & Ιωνίας

184 50 Νίκαια

Τ: 210 4916804

Ε: mail@11dim-nikaias.att.sch.gr

menuShadow