Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

Σε μια ταξη που αλλαζει....

10 12/θεσιο Πειραματικο Δημοτικο Σχολειο Πανεπιστημιου Αθηνων (Μαρασλειο)

2017

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε ποικίλες δραστηριότητες με τη χρήση ηλεκτρονικού και άλλου πρωτότυπου παιδαγωγικού υλικού στη διδασκαλία των μαθημάτων, κυρίως προγραμματιζόμενων ρομποτικών συστημάτων και πακέτων εκπαιδευτικών ενσφηνωμάτων. Στο μάθημα της γλώσσας, χρησιμοποιήθηκαν ρομποτικά συστήματα εδάφους για να αναζητήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες συλλαβές και φθόγγους, στα μαθηματικά έγραψαν αριθμητικά σύμβολα, στα εικαστικά ανέλυσαν ένα έργο τέχνης. Επιπλέον, με το πακέτο αφήγησης ιστοριών StoryStarter υλοποιήθηκαν κατασκευές για το πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» του Δήμου Αθηναίων, ενώ με τα πακέτο We Do 2.0. πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις ρομποτικής με θέμα τα διαστημικά οχήματα, την προσομοίωση σεισμών στο μάθημα των Τ.Π.Ε. κ.α. Μέσα από τις παραπάνω δράσεις τα παιδιά καλλιέργησαν δεξιότητες, εξασκήθηκαν στην επίλυση προβλημάτων και ανέπτυξαν κριτική σκέψη.

 

Τάξεις που συμμετείχαν στη δραστηριότητα: Όλες οι τάξεις του Δημοτικού

Αριθμός συμμετεχόντων: 360 μαθητές και μαθήτριες από το 1ο 12/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο), 3/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών, τα οποία συστεγάζονται.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μαρασλή 4

106 76 Αθήνα

Τ: 210 7210835

Ε: mail@1dim-uoa.att.sch.gr

 


 

menuShadow