Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

ΠαιζονταΣ μαζι

11ο Δημοτικο Σχολειο ΝικαιαΣ

2017

Το πρόγραμμα εστίασε στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, καθώς και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής αποδοχής, με απώτερο στόχο την πρόληψη φαινομένων κοινωνικής βίας μεταξύ των συνομηλίκων. Μέσα από καινοτόμα βιωματικά και ψηφιακά παιχνίδια, βασισμένα στην Προκοινωνικότητα, αναλύθηκαν σε βάθος τόσο τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής βίας στο σχολείο όσο και οι τρόποι αντιμετώπισής τους με αποτέλεσμα να τεθούν οι βάσεις για τη βελτίωση των σχέσεων των μαθητών και να δημιουργηθούν ευκαιρίες συνεργασίας ώστε να μοιράζονται και να εργάζονται μαζί για έναν κοινό στόχο. Με το τέλος του έργου οι μαθητές είχαν συνεργαστεί σε ομαδικό επίπεδο για την επίτευξη κοινού έργου το οποίο δημοσιοποιήθηκε στην ευρύτερη κοινότητα μέσω μιας έκθεσης, η οποία παρουσιάστηκε στο χώρο του σχολείου την τελευταία εβδομάδα πριν τη λήξη του σχολικού έτους.

 

Μέσα από το πρόγραμμα τα παιδιά διδάχθηκαν το σεβασμό στους κανόνες του παιχνιδιού, γεγονός που βοηθάει στη μεταβίβαση από ρόλους παίχτη ή θεατή σε οργανωμένους κοινωνικούς ρόλους με κανόνες και, εν τέλει, συμβάλλει στην συγκρότηση τους ως ενεργοί πολίτες.

 

Τα θετικά αποτελέσματα που αναδύθηκαν από την υλοποίηση των παιχνιδιών ήταν η ενεργή συμμετοχή των μαθητών και η ανάληψη ευθύνης από αυτούς τόσο για τη διεξαγωγή των αγώνων όσο και για την τελική παρουσίασή τους. Επιπλέον, ενδυναμώθηκε η σχέση όχι μόνο μεταξύ μαθητών, αλλά και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους και την ανάπτυξη εμπιστοσύνης.

 

Τάξεις που συμμετείχαν στη δραστηριότητα: Γ’, ΣΤ’ Δημοτικού

Αριθμός συμμετεχόντων: 73 μαθητές και μαθήτριες

Π. Ράλλη 432

18451 Νίκαια

Τ: 210 4912873, 210 4257448

Ε: mail@11dim-nikaias.att.sch.gr

menuShadow