Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

50 χρονια μνημεΣ, σκεψειΣ και εικονεΣ, ζωντανευουν τα χρονια τηΣ παιδικηΣ αθωοτηταΣ, τηΣ νιοτηΣ τηΣ αλλοτινηΣ, που ενηλικιωθηκε στο περασμα του χρονου…

5ο Δημοτικο Σχολειο Κορυδαλλου 

2017

Η δραστηριότητα είχε ως σκοπό την συγγραφή και έκδοση βιβλίου - λευκώματος για την ιστορία του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού. Μέσω της διαδικασίας αυτής, το πρόγραμμα είχε σαν στόχο: την ενδυνάμωση της προσωπικότητας όλων των μαθητών (ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης), την καλλιέργεια της συνεργατικότητας, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, την ενεργοποίηση της δημιουργικότητας, της ανάληψης πρωτοβουλιών και της λήψης αποφάσεων για την επίλυση προβλημάτων, την σύνδεση του σχολείου µε τα ενδιαφέροντα του παιδιού και τις πραγματικές καταστάσεις της ζωής µέσω της βιωματικής δράσης, την εισαγωγή των μαθητών στην επιχειρηματική κουλτούρα, την εξοικείωσή τους με την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία υγειών, ενεργών πολιτών. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη μέθοδο project και το θέμα προσεγγίστηκε διαθεματικά και διεπιστημονικά.

Για την υλοποίηση του σκοπού, ιδρύθηκε μία εικονική Ανώνυμη Εταιρεία (εικονικός εκδοτικός οίκος) «GALERITA A.E.», που ανέλαβε τη δημιουργία και την έκδοση του λευκώματος. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους, ανέλαβαν ρόλους στις ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν. Πέρα από τους στόχους που είχαν αρχικά τεθεί, στην πορεία του Προγράμματος, προέκυψαν από τα παιδιά νέες ιδέες. Κάποιες από αυτές εξελίχθηκαν σε νέους στόχους, όπως η ίδρυση σχολικού συνεταιρισμού, ο οποίος συνεχίζει το έργο της «Galerita», ως πραγματικό πλέον σωματείο και όχι ως μία εικονική επιχείρηση (http://www.galerita.gr και http://corp.galerita.gr/). 

Διαβάστε την αναλυτική Παρουσίαση του προγράμματος.

Παρακολουθήστε το βίντεο της «GALERITA A.E.»

 

Τάξεις που συμμετείχαν στη δραστηριότητα: Ε’ Δημοτικού

Αριθμός συμμετεχόντων: 48 μαθητές και μαθήτριες

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Σταματοπούλου 1 & Διογένους
18122 Κορυδαλλός
Τ: 2104951177
F: 2104951177
Ε: mail@5dim-koryd.att.sch.gr

menuShadow