Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

Το Καστρο των Φυλλων: απο το θρυλο στην ιστορια

Δημοτικο Σχολειο Φυλλων

2016

 

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης χωρίστηκαν σε ομάδες και ερεύνησαν τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά δεδομένα που σχετίζονται με το Καστέλι, το τοπικό ενετικό κάστρο. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, ακολούθησαν  τις βασικές αρχές της επιστημονικής βιβλιογραφικής έρευνας (αξιοπιστία πηγής, καταγραφή πηγής, ποικιλία πηγών, κ.τ.λ.). Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, συγκέντρωσαν τις πληροφορίες και τις παρουσίασαν στους συμμαθητές τους στο σχολείο, σε γειτονικά σχολεία και στην τοπική κοινωνία μέσα από ποικιλία δράσεων (θεατρικά δρώμενα, εικαστικές δραστηριότητες, παρουσίαση φωτογραφιών, κ.ά.). Επίσης, ανάρτησαν τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει στο διαδίκτυο, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού.

Διαβάστε εδώ τον αναλυτικό απολογισμό.

 

Τάξεις που συμμετείχαν στη δραστηριότητα: Ε’ Δημοτικού

Αριθμός συμμετεχόντων: 15 μαθητές και μαθήτριες

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Φύλλα, ΧΑΛΚΙΔΑ, Τ.Κ. 34100

34 100 Χαλκίδα

Τ: 22210 53134
Ε: dimfyll@sch.gr

menuShadow