Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

Οι οπτικοακουστικεΣ περιπετειεΣ τηΣ ΡεγκινοχωραΣ

Δημοτικο Σχολειο Ρεγκινιου

2016

 

Το πρόγραμμα «Οπτικοακουστικές περιπέτειες στην Ρεγκινοχώρα» αποτελεί προϊόν παρατήρησης και αναστοχασμού πάνω στο μαθησιακό προφίλ, το οποίο εμφανίζουν οι 28 μαθητές του διθέσιου σχολείου στο Ρεγκίνι Φθιώτιδας. Στοχεύει μέσω των οπτικοακουστικών αφηγημάτων στην ανάπτυξη της γλώσσας και στην ευρύτερη ανάπτυξη και ενίσχυση των εσωτερικών κινήτρων των μαθητών για μάθηση. Ακολούθησε το προτεινόμενο μοντέλο των τριών C (cultural, critical, creative) και στηρίχθηκε στο μοντέλο της κριτικής διδασκαλίας, αξιοποιώντας της βασικές της αρχές. Το πρόγραμμα διήρκησε  από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάιο. Αποτελέσματα ήταν η ενίσχυση και βελτίωση των τεσσάρων δεξιοτήτων στη γλώσσα, για όλους τους μαθητές, μέσα από εγκεκριμένες ταινίες οι οποίες αποτέλεσαν το εξωτερικό κίνητρο για την ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων μάθησης, κριτικής σκέψης και μεταγνώσης. Διδάχθηκαν αξίες όπως ο σεβασμός, ο διάλογος, η ενσυναίσθηση, ενώ προσεγγίστηκαν θέματα προκαταλήψεων και στερεοτύπων, ιδιαίτερα κατά την συγγραφή του σεναρίου. Οι μαθητές μέσω του προγράμματος είχαν επιπλέον την δυνατότητα να διευρύνουν της προσλαμβάνουσες τις μέσω άλλων «παραστάσεων», να επιλέξουν και να δημιουργήσουν, να σκεφτούν και να εκφραστούν, να συναισθανθούν και να κρίνουν.

Διαβάστε εδώ τον αναλυτικό απολογισμό.

 

Τάξεις που συμμετείχαν στη δραστηριότητα: Όλες οι τάξεις του Δημοτικού

Αριθμός συμμετεχόντων: 28 μαθητές και μαθήτριες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

350 09 Ρεγκίνι Φθιώτιδας

Τ: 2235061266

Ε: mail@dim-regkin.fth.sch.gr

menuShadow