Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

ΜελετωνταΣ τον καιρο στην πολη μαΣ

6ο Δημοτικο Σχολειο ΛιβαδειαΣ

2016

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα επικεντρώθηκε στη συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των καιρικών φαινομένων στην περιοχή της Λιβαδειάς από τα ίδια τα παιδιά. Συγκροτήθηκαν μικρές ομάδες παρακολούθησης και συγκέντρωσης των δεδομένων του μετεωρολογικού σταθμού, οι οποίες εναλλάξ μελετούσαν τα στοιχεία και ενημέρωναν έναν πίνακα ανακοινώσεων, που δημιουργήσαμε στην είσοδο του σχολείου. Παράλληλα, άλλες ομάδες συγκέντρωναν στοιχεία από άλλους αντίστοιχους μετεωρολογικούς σταθμούς στην πόλη μας ή σε άλλες πόλεις και προχωρούσαν σε σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα δικά μας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

Με τη δημιουργία του μετεωρολογικού σταθμού στο σχολείο οι μαθητές μας παρακινήθηκαν να συνεργαστούν και συνδύασαν τα γνωστικά αντικείμενα της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γεωγραφίας με την πρακτική τους χρήση στην καθημερινή ζωή. Κατανόησαν τις διαφορές καιρού και κλίματος, εξοικειώθηκαν με τους μετεωρολογικούς όρους, αντιλήφτηκαν την έννοια του μικροκλίματος και των ειδικών καιρικών συνθηκών της κάθε περιοχής, εξοικειώθηκαν με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και ασκήθηκαν στην παρατήρηση στοιχείων, την επεξεργασία τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την κλιματική αλλαγή. Τέλος, εξίσου σημαντικό με την εκπαιδευτική διαδικασία είναι το γεγονός ότι το σχολείο «άνοιξε» στην κοινωνία, καθώς πολλοί συμπολίτες μας επεδίωξαν να ενημερωθούν για τις δράσεις μας και αρκετοί συνάδελφοι από άλλα σχολεία έδειξαν ενδιαφέρον για μελλοντικές συνεργασίες.

Συντονιστής Εκπαιδευτικός: Πέτρος Σαμούχος

Σκούρτων και Βαγίων

32100 Λιβαδειά

Τηλ.: 2260 24 273

Φαξ: 22610 24 273

Email: mail@6dim-livad.voi.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://6dimlivad.blogspot.gr/

menuShadow