Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

ΓΡΟΥΣΣΑ ΝΑΜΟΥ ΕΙΝΙ ΤΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ - Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

2016

Η Τσακώνικη γλώσσα έχει ενταχθεί στον κατάλογο της UNESCO για τις γλώσσες υπό εξαφάνιση, μια γλώσσα η οποία έχει τις ρίζες της στην Αρχαία Δωρική διάλεκτο και είναι από τις πιο παλιές ομιλούσες γλώσσες (μαζί με την Ποντιακή) στον Ελλαδικό χώρο. Σήμερα, στην περιοχή της Τσακωνιάς, υπάρχουν ακόμα γέροντες αλλά και λίγοι ενήλικες οι οποίοι ομιλούν και διατηρούν την γλώσσα αυτή.

Στο Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου μέσα από αυτό το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα να δοθούν τα κατάλληλα ερεθίσματα στους μαθητές για την εκμάθηση της Τσακώνικης αλλά και για να μπουν στέρεες βάσεις για την καταγραφή όρων αυτής, φωνητικών ντοκουμέντων, ανάπτυξη υπολογιστικών γλωσσολογικών εφαρμογών και παραγωγή λεξικού και εργαλείων χρήσης της γλώσσας σε υπολογιστικό περιβάλλον. Το Λεξικό αυτό θα μπορεί να είναι σε Online μορφή και να συνεργάζεται με εργαλεία τα οποία θα αναπτυχθούν ανεξάρτητα για την εκμάθησή της.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

Η Τσακωνιά είναι μια περιοχή που ορίζεται από το Λεωνίδιο έως τον Άγιο Ανδρέα (σύνολο 12 χωριά). Στην περιοχή αυτή ομιλείται ένα γλωσσικό ιδίωμα, τα Τσακώνικα, βασισμένο στην αρχαία Δωρική. Στο Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου γίνεται διαχρονικά προσπάθεια διατήρησης της γλώσσας, εκμάθησής της από τους μαθητές και καταγραφής στοιχείων αυτής.

Στην διαχρονική προσπάθεια αυτή, κρίναμε απαραίτητη την επιστημονική καταγραφή όρων της Τσακώνικης σε μορφή λεξικού με συνδυασμούς τόσο μορφών της γλώσσας όσο και ηχητικών ντοκουμέντων αυτής. Το υλικό που προκύπτει  μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων τόσο για την εκμάθηση αυτής, την χρήση τους από τους μαθητές για συγγραφή κειμένων όσο και για την περαιτέρω επιστημονική έρευνα από ειδικούς επιστήμονες.

Τα παιδιά κατά την συμπλήρωση και διόρθωση της υπάρχουσας βάσης ήρθαν σε επαφή με μεγαλύτερους σε ηλικία που μιλούν την Τσακώνικη, σε όλη την επικράτεια που ομιλείται, και κατέγραψαν  γραμματικά, συντακτικά και ηχητικά φαινόμενα της γλώσσας. Η καταγραφή αυτή ενσωματώθηκε  και διορθώθηκε η προϋπάρχουσα καταγραφή, με σκοπό να φτιαχτεί μια βάση δεδομένων σε ενιαία και χρηστική μορφή.

Συντονιστής Εκπαιδευτικός: Παναγιώτης Τσαγκούρης

Λεωνίδιο Αρκαδίας

22300 Λεωνίδιο

Τηλ: 27570 22 275

Φαξ:27570 29 068

Email: mail@dim-leonid.ark.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dim-leonid.ark.sch.gr

menuShadow