Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

ΕλληνοπυγοστεοΣ - Ο παναρχαιοΣ κατοικοΣ του υγροτοπου μαΣ

24o Δημοτικο Σχολειο ΛαμιαΣ- ΑγιαΣ ΠαρασκευηΣ 

2016

 

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ελληνοπυγόστεος - Ο πανάρχαιος κάτοικος του υγροτόπου μας» είχε ως κύριο στόχο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/τριες την ύπαρξη και τη αξία του ενδημικού ψαριού, Ελληνοπυγόστεου, στον υγρότοπο της Αγίας Παρασκευής Λαμίας.

Ο Ελληνοπυγόστεος είναι ένα μικρό σε μέγεθος (3-5 εκ.), ενδημικό, είδος ψαριού. Έχει μια πολύ μακρά εξελικτική ιστορία και θεωρείται από τα πλέον αρχέγονα ψάρια παγκοσμίως. Η εξάπλωση του Ελληνοπυγοστέου περιορίστηκε στα σημερινά όρια πριν από περίπου 30 εκατομμύρια χρόνια. Συναντάται  μόνο στις τάφρους απορροής των υδάτων, του Σπερχειού ποταμού, στο Νομό Φθιώτιδας. Αναφέρεται στον κατάλογο των απειλούμενων ζώων της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (IUCN) και προστατεύεται με το 67/81 Π.Δ.

Διαβάστε εδώ τον αναλυτικό απολογισμό.

 

Τάξεις που συμμετείχαν στη δραστηριότητα: Όλες οι τάξεις του Δημοτικού

Αριθμός συμμετεχόντων: 104 μαθητές και μαθήτριες

Αγία Παρασκευή
35100 Λαμία

Τ: 2231033392
Ε: mail@24dim-lamias.fth.sch.gr

menuShadow