Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ

Μεσα απο φωτογραφιεΣ του τοτε και του τωρα

2ο 4/θ Δημοτικο Σχολειο Ζευγολατιου

2016

 

Το σχολείο βρίσκεται στο νομό Κορινθίας και φοιτούν, κατά πλειοψηφία, Ρομά μαθητές. Μια από τις επιδιώξεις του σχολείου είναι η ολοένα μεγαλύτερη σύνδεσή του, με τις οικογένειες των μαθητών, αλλά και την τοπική κοινωνία, των Ρομά και την ευρύτερη. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στόχο είχε να συνδεθεί το παρόν των μαθητών με το παρελθόν των οικογενειών τους. Οι μαθητές αρχειοθέτησαν το υλικό προκειμένου να διασωθεί, στο πλαίσιο του δυνατού, φωτογραφικό υλικό (έντυπο ή βίντεο) που αφορά στην τοπική κοινωνία του σχολείου. Σε όλες τις δραστηριότητες εμπλέκονται οι μαθητές, οι οποίοι συγκέντρωσαν υλικό, φωτογράφισαν ενδιαφέροντα θέματα της καθημερινής ζωής τους, αρχειοθέτησαν το συγκεντρωμένο υλικό, δημιούργησαν συλλογές και σύγκριναν τις παλιές με τις καινούριες φωτογραφίες. Εκτυπώθηκε μέρος των φωτογραφιών, σε ασπρόμαυρη μορφή, γιατί αυτός ο τύπος φωτογραφίας δίνει πιο εύκολα, αισθητικά σωστά αποτελέσματα. Τέλος, οργανώθηκε έκθεση φωτογραφίας, σε χώρο του Δήμου Βέλου Βόχας, στην οποία παρουσιάστηκε όλη η προσπάθεια των μαθητών.

Διαβάστε εδώ τον αναλυτικό απολογισμό.

Τάξεις που συμμετείχαν: Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού

Αριθμός συμμετεχόντων: 46 μαθητές και μαθήτριες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας

20001, Ζευγολατιό

Τηλ: 27410 51870

Email: mail@2dim-.zevgol.kor.sch.gr

 

menuShadow