Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

Οταν τα μαθηματικα συναντησαν την τεχνη δημιουργησαν μια ζωγραφια ....

2ο Νηπιαγωνειο ΚομοτηνηΣ

2015

Μέσω του προγράμματος έγινε προσπάθεια προσέγγισης θεμελιωδών μαθηματικών εννοιών υπό το πρίσμα της εικαστικής τέχνης. Καθώς η ιδιαίτερη φύση των Μαθηματικών και η αφηρημένη τους διάσταση απαιτούν μια μακροχρόνια διαδρομή οικοδόμησης των σχετικών εννοιών, η τέχνη αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργική εσωτερίκευσή τους. Μέσα από την παρατήρηση και τη δημιουργία πινάκων για κάθε μία ενότητα των μαθηματικών, τα νήπια αποτύπωσαν γνώσεις που απέκτησαν, προσέγγισαν με δημιουργικό τρόπο μαθηματικές έννοιες και κατασκεύασαν τη δική τους ψηφιακή πινακοθήκη ως λιλιπούτειοι καλλιτέχνες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

Μέσα από την ενασχόληση των νηπίων με την τέχνη στόχος ήταν να συστηματοποιηθούν οι μαθηματικές έννοιες και γνώσεις τους, να καλλιεργηθούν σχετικές δεξιότητες και να μεταβούν από την εμπειρική αναγνώριση ενός σχεδίου στην ακριβή διατύπωση του ορισμού του. Τα νήπια κατάφεραν να αντιληφθούν διαισθητικά τα είδη των γραμμών, να ανακαλύψουν ουσιώδη και βασικά χαρακτηριστικά των επίπεδων και στερεών γεωμετρικών σχημάτων, να οικοδομήσουν την έννοια του μοτίβου, της συμμετρίας καθώς και των αριθμητικών συμβόλων με ταυτόχρονη ενίσχυση της δημιουργικότητάς τους. Τέλος, συνειδητοποίησαν τις δυνατότητες της τεχνολογίας ως μέσο προβολής και επικοινωνίας των έργων τέχνης τους. 

Ιστοσελίδα του προγράμματος: kindergartenmathart.blogspot.gr/ 

Συντονιστής Εκπαιδευτικός: Σουλτάνα Τσιγγίδου

Θέμιδος 4

69100 Κομοτηνή

Τηλ.: 25310 31 304

Φαξ: 25310 31304

mail@2nip-komot.rod.sch.gr

2nipiagogiokomotinis.blogspot.gr/

 

 

menuShadow