Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

"Καλλιτεχνικη Συμπραξη μαθητων γενικηΣ εκπαιδευσηΣ με μαθητεΣ ειδικηΣ αγωγηΣ. Ενα εγχειρημα συνεκπαιδευσηΣ".

Ειδικο Δημοτικο Σχολειο ΕρμουποληΣ Συρου

2014

Πρόκειται για τη σύμπραξη/συνύπαρξη μαθητών και μαθητριών του Ειδικού Δημοτικού Ερμούπολης και του Γ2 τμήματος της Γ’ τάξης του 6ου Δημοτικού Ερμούπολης. Η σύμπραξη είχε δύο βασικούς σκοπούς: καταρχήν, έχοντας ως μεθοδολογία δράσης ασκήσεις και διαδικασίες που βασίζονται στο μοντέλο της βιωματικής εκπαίδευσης, σκοπός της παρέμβασης ήταν η ενίσχυση των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών των δύο σχολείων, η ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, η εμψύχωσή τους μέσα στο σχολικό πλαίσιο καθώς και η καλλιέργεια συνθηκών που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των παιδιών, προάγουν την ψυχική υγεία μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και άρουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας εικαστικές δραστηριότητες, στόχος μας ήταν η δημιουργία ισότιμων συνθηκών συνεργασίας ανάμεσα σε μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές δεξιότητες, καθώς τα εικαστικά αποτελούν για τα παιδιά ένα γνωστικό αντικείμενο πιο ευέλικτο ως προς τη διαδικασία της μάθησης που κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

Το κυρίαρχο καινοτόμο στοιχείο αυτής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας ήταν το εγχείρημα της συνύπαρξης των δύο μαθητικών πληθυσμών, με όρους σύμπραξης και συνδιαμόρφωσης. Η δραστηριότητα αποτελεί μία ψυχοκοινωνική παρέμβαση, η οποία στόχευε στην πρόληψη του κοινωνικού στιγματισμού σε σχέση με τη διαφορετικότητα, όχι μόνο των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και γενικότερα των ατόμων με αναπηρία, αλλά όλων εκείνων των κοινωνικών ομάδων που στοχοποιούνται και αποκλείονται.

Συντονίστρια Εκπαιδευτικός: Δέσποινα Ματσίκα

Ταξιαρχών και Ευγενίας Λαζάρογλου

84100 Σύρος

Τηλ.: 22810 80 003

Φαξ: 22810 80 003

mail@dim-eid-ermoup.kyk.sch.gr

menuShadow