Εκπαιδευση

Στηριξη του ΠρογραμματοΣ Νεων Επιχειρηματιων

Reload Greece Foundation

2016

 

Το Ίδρυμα στηρίζει το πρόγραμμα Reload Greece Young Entrerpreneurs Program (RG YEP), το οποίο είναι η κύρια εκπαιδευτική δραστηριότητα του φορέα Reload Greece, ενός οργανισμού με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, που παρέχει σε νέους επιχειρηματίες καθοδήγηση, υποστήριξη και μέσα για την ανάπτυξη νέων εγχειρημάτων με κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Στόχος είναι η δημιουργία ενός επιχειρηματικού μοντέλου που αξιοποιεί τη δύναμη των Ελλήνων της διασποράς προκειμένου να προκύψει θετικό κοινωνικό και οικονομικό αποτέλεσμα στην πατρίδα τους.

 

Το πρόγραμμα, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, στοχεύει στην ανάπτυξη ιδεών από το αρχικό στάδιο μέχρι την εξέλιξή τους σε πλήρη επιχειρηματικά σχέδια, διοργανώνοντας εργαστήρια σε 8 πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου (Bath, Birmingham, Cambridge, Imperial College London, London Business School, το παράρτημα του Newcastle University στο Λονδίνο, Surrey και Warwick) με τη συνεργασία ελληνικών φοιτητικών και επιχειρηματικών ενώσεων. Το RG YEP περιλαμβάνει τρία στάδια: τα στάδια Ignite (Εναύσματος), Accelerate (Επιτάχυνσης) και Pitch (Προώθησης). Το 2016 ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο, αυτό του Εναύσματος, και έχουν ήδη προκριθεί 11 ομάδες στο επόμενο στάδιο. Οι ιδέες των προκριθεισών ομάδων προέρχονται από διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνολογίας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

 

  • Στα πρώτο στάδιο του προγράμματος (Ignite) παρευρέθηκαν 500 συμμετέχοντες, δημιουργήθηκαν 400 επιχειρηματικές ιδέες και στις 25 δόθηκε «έναυσμα».
  • 28 ομιλητές και 35 σύμβουλοι έχουν ήδη προσφέρει 50 ώρες καθοδήγησης.
  • 20 εργαστήρια προσέφεραν εκτεταμένη καθοδήγηση στους επίδοξους επιχειρηματίες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

20 Sarre Road

NW2 3SL London 

United Kingdom

Website: www.reloadgreece.com

menuShadow