Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

«ΣυνεργαΖΩμαστε»: Αναπτυξη τηΣ επιχειρηματικοτηταΣ των μαθητων και προωθηση τηΣ συνεργατικοτηταΣ για την παραγωγη και πωληση χειροποιητων κατασκευων.

28ο Δημοτικο Σχολειο Αχαρνων

2017

Η εκπαιδευτική δράση βασίστηκε σε ένα σχέδιο επιχειρηματικής δραστηριότητας με στόχο την αξιοποίηση υλικών από τους μαθητές προκειμένου αυτοί να κατασκευάσουν αντικείμενα με απλά υλικά και μέσα. Το τελικό προϊόν που προέκυψε από τη χρήση των υλικών πόρων διατέθηκε από τους ίδιους τους μαθητές προς πώληση σε bazaar, που διοργανώθηκε σε αίθουσα του Δημαρχιακού Μεγάρου Αχαρνών. Τo σύνολο των εσόδων που συγκεντρώθηκαν από το bazaar, κατόπιν ομόφωνης απόφασης της συντονιστικής επιτροπής, αποφασίστηκε να διατεθούν στο σχολείο για τον εξωραϊσμό του προαύλιου χώρου, των αιθουσών διδασκαλίας και τον εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης.

 

Από τους πρωταρχικούς εκπαιδευτικούς στόχους που τέθηκαν μέσω της ποικιλίας των σχολικών δραστηριοτήτων ήταν η διαπαιδαγώγηση – κοινωνικοποίηση των μαθητών, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, η ολοκλήρωση της προσωπικότητας καθώς και η γνώση συλλογικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας. Επιμέρους στόχοι ήταν η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, η εξοικείωση με έννοιες των μαθηματικών και της φυσικής (όπως το βάρος, ο όγκος, το χρήμα, τα μείγματα κ.ά.) και τέλος η ανάπτυξη δραστηριοτήτων σύνδεσης σχολείου με την τοπική κοινωνία.

 

Κατά την υλοποίηση των δράσεων προέκυψε η ανάγκη της διαθεματικής προσέγγισης γνωστικών αντικειμένων και της αξιοποίησης της γνωστικής εμπειρίας που κατείχαν οι μαθητές από τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος όπως Φυσική, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, ΤΠΕ, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, ή και ακόμη και τα Θρησκευτικά, αλλά και από την εμπειρία που αποκτούσαν με τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης.

 

Τάξεις που συμμετείχαν στη δραστηριότητα: Β ΄και Ε΄ Δημοτικού

Αριθμός συμμετεχόντων: 52 μαθητές και μαθήτριες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ανδρέα Μουστοξύδη 173 

114 74 Αθήνα

Τ: 210 6423091

Ε: mail@dim-kapot.att.sch.gr

menuShadow