Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

Κατανοουμε και μαθαινουμε παρεα με αλλοφωνουΣ μαθητεΣ: βασικεΣ φυσικεΣ εννοιεΣ με τη βοηθεια τηΣ ΤεχνολογιαΣ. Μια προσεγγιση με την μεθοδο CLIL

 

87ο Δημοτικο Σχολειο Αθηνων ΔιαπολιτισμικηΣ ΕκπαιδευσηΣ - ΒοτανικοΣ

2017

Η φοίτηση στο σχολείο μαθητών από διαφορετικές χώρες και η ομιλία διαφορετικών γλωσσών εμπλουτίζουν το σχολείο σε θέματα πολιτισμού, κουλτούρας, σκέψης και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα αποτέλεσε μια προσπάθεια ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν βιωματικά βασικές φυσικές έννοιες που συναντούν στην καθημερινότητά τους όπως φωτεινότητα, απόσταση, θερμοκρασία, υγρασία, ένταση ήχου κ.ά., αποκτώντας παράλληλα προγραμματιστικές δεξιότητες και ικανότητες αλγοριθμικής σκέψης.

Mέσω του μαθήματος της Φυσικής θεμελιώθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο των μαθητών αναφορικά με έννοιες όπως ηλεκτρισμός, ενέργεια, μετατροπές ενέργειας, βασικά ηλεκτρικά κυκλώματα, ενώ παράλληλα στο μάθημα της Πληροφορικής υπήρξε μια πρώτη επαφή με τον προγραμματισμό των Η/Υ μέσω της εκπαιδευτικής γλώσσας οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια Scratch. Στη συνέχεια, οι μαθητές εργαζόμενοι στο Εργαστήριο Πληροφορικής σε ομάδες των δύο-τριών ατόμων, δημιούργησαν- συνέγραψαν κώδικα και με τη βοήθεια ειδικών αισθητήρων και ενός μικροελεγκτή ανά ομάδα κατέγραψαν και επεξεργάστηκαν στον Η/Υ μετρήσεις που αφορούν στις βασικές φυσικές έννοιες που προαναφέρθηκαν, δημιουργώντας απλές διαδραστικές εφαρμογές.

Η "καρδιά" των επιμέρους δραστηριοτήτων ήταν ο μικροελεγκτής ανοιχτού κώδικα Arduino Uno R3 που αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες ανάπτυξης ρομποτικών εφαρμογών και αυτοματισμών, με ιδιαίτερα επωφελή εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

Επίσης, το πρόγραμμα συνδέθηκε διδακτικά με αρκετά πεδία του αναλυτικού προγράμματος σπουδών της Φυσικής Ε΄ Δημοτικού. Ταυτόχρονα εξυπηρετήθηκαν και αρκετοί στόχοι του Α.Π.Σ. που προέτρεψαν την πειραματική αντιμετώπιση, εφαρμογή ερευνητικών μοντέλων, σύνδεση του μαθήματος με την καθημερινότητα, δημιουργία κινήτρων για επεξεργασία και εμβάθυνση καθώς και διαθεματική αντιμετώπιση της διδασκαλίας.

Το πρόγραμμα του μαθήματος της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε. συνδέθηκε με τα πεδία της υλοποίηση σχεδίων έρευνας (αναλύω, επιλέγω, συνθέτω, αξιοποιώ, εφαρμόζω), της έκφρασης με πολυμέσα (δημιουργώ και συνεργάζομαι) του προγραμματισμού Η/Υ και της κατανόησης της αλληλεπίδρασης μεταξύ του υλικού και του λογισμικού, της λύσης προβλημάτων με ψηφιακά εργαλεία, της αναγνώρισης των εφαρμογών της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας σε διάφορους τομείς και τέλος της κατανόησης των δυνατότητων των υπολογιστών ως προγραμματιζόμενες ψηφιακές μηχανές σε ένα ευρύτατο φάσμα πεδίων που εκτείνεται από αντικείμενα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα έως την έρευνα και την επιστήμη.

Σε επίπεδο γενικότερων παιδαγωγικών στόχων, οι μαθητές αντιλήφθηκαν ότι τα επιμέρους διδακτικά αντικείμενα μπορούν να συνδυάζονται εποικοδομητικά σε μια ενιαία πορεία προς τη γνώση, να αποκτήσουν αυτονομία μέσω ανακάλυψης της γνώσης με βιωματικές και ερευνητικές μεθόδους, να κατανοήσουν τη σημαντικότητα του ομαδικού και συνεργατικού πνεύματος κατά τη διαδικασία της μάθησης, να αποκτήσουν δεξιότητες ανάλυσης, σύνθεσης και μετασχηματισμού δεδομένων και πληροφοριών, να αναπτύξουν την κριτική σκέψη τους, να υιοθετήσουν θετική στάση ως προς τα οφέλη που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες στο σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο και τέλος να τις αξιοποιούν με σωστό και εποικοδομητικό τρόπο.

 

Τάξεις που συμμετείχαν στη δραστηριότητα: Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού

Αριθμός συμμετεχόντων: 30 μαθητές και μαθήτριες

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ορφέως 58

118 54 Αθήνα

Τ: 210-3465125

Φ: 210-3465125

Ε: mail@87dim-athin.att.sch.gr

 

menuShadow