Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

Εργαστηρι ΔημοκρατιαΣ: οι Νομοι και οι ΚανονεΣ ωΣ υπερασπιστεΣ των δικαιωματων μαΣ

1ο Δημοτικο Σχολειο Κορωπιου

2017

 

Μέσα από την εφαρμογή μη-Τυπικής συνεργατικής μεθοδολογίας, που βασίζεται στην βιωματική εμπειρία των μαθητών και σε τεχνικές ανατροφοδότησης, σκοπός του προγράμματος ήταν η σταδιακή συνειδητοποίηση της αξίας της «Δημοκρατίας», μέσα στην οποία τα δικαιώματα, οι νόμοι και οι κανόνες έχουν πρωταρχικό ρόλο. Οι δραστηριότητες ξεκίνησαν με μια φανταστική κατάσταση που εμπλέκει τους μαθητές σε ομάδες και συνέβαλε στη δημιουργία ομαδικής συνοχής ανάμεσα στα μέλη τους. Σταδιακά οδήγησαν σε πιο ατομικό επίπεδο, καθώς τα “ευρήματα” της κάθε ομάδας αξιολογήθηκαν κάθε φορά μαζί με τους μαθητές στην τάξη.

Το πρόγραμμα βασίστηκε στο Εγχειρίδιο CΟΜPASITO του Συμβουλίου της Ευρώπης και στο Υλικό του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» και υλοποιήθηκαν δραστηριότητες, όπως «Ένα Σύνταγμα για την ομάδα μας», «Η Κάθε Ψήφος Μετρά», «Σκηνές Εκφοβισμού», τα Παιδαγωγικά Εργαστήρια «Γιατί χρειαζόμαστε τους κανόνες;» & «Τα δικαιώματά μας», τα οποία ενισχύθηκαν με εξωσχολικές επισκέψεις.

Η ενσυναίσθηση της αξίας της Δημοκρατίας και των Δικαιωμάτων ήταν το βασικό άϋλο αλλά ουσιαστικό αποτέλεσμα του προγράμματος, με άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο στους μαθητές. Εξίσου σημαντική αποδείχθηκε η «έκθεση» τους σε μορφές μάθησης που δίνουν έμφαση στις προσωπικές δεξιότητες και στη συμμετοχική προσέγγιση.

 

Τάξεις που συμμετείχαν στη δραστηριότητα: Δ΄, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού

Αριθμός Συμμετεχόντων: 100 μαθητές και μαθήτριες

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ι. Γκιόκα 19

19 400 Κορωπί

Τ: 210 6622393

Ε: mail@1dim-korop.att.sch.gr

menuShadow