Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

ΕπιστημονεΣ στο Παιχνιδι

9ο Δημοτικο Σχολειο ΕλευσιναΣ

2017

Ο σκοπός του προγράμματος ήταν η γνωριμία των μαθητών με τη Σύγχρονη Επιστήμη και κυρίως με το αντικείμενο του ερευνητικού κέντρου CERN, η έρευνα του οποίου επεκτείνεται κυρίως στους τομείς της Αστρονομίας –Κοσμολογίας και της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων.

Ο βασικός άξονας του προγράμματος ήταν ότι η Επιστήμη μπορεί να γίνει προσιτή στους μαθητές του Δημοτικού εφόσον παρουσιαστεί με τον κατάλληλο τρόπο. Οι μικροί μαθητές περίγραψαν και αποτύπωσαν τις δικές τους αναπαραστάσεις για τη σύγχρονη Επιστήμη αξιοποιώντας τις Τέχνες, το Πείραμα, τις Κατασκευές και το Παιχνίδι. Η εργασία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου: gamesofscience.webnode.gr

Οι στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους καθώς οι μαθητές βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσες τις νέες γνώσεις σχετικά με το Σύμπαν, τη δημιουργία και την εξέλιξή του, τον παιγνιώδη τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι επιστήμονες μερικές φορές περιγράφουν τις ανακαλύψεις τους, τις μεγαλειώδεις κατασκευές που λειτουργούν στο Cern. Με ενθουσιασμό συμμετείχαν στο σχεδιασμό των επιτραπέζιων παιχνιδιών που φτιάχτηκαν και με μεγάλη χαρά απασχολήθηκαν για ώρες παίζοντας. Ανυπομονούσαν να φτάσει η τελευταία μέρα του σχολείου για να παραλάβουν από ένα τέτοιο παιχνίδι (CERN Science Dobble) ως αναμνηστικό ενθύμιο. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μια ψηφιακή ξενάγηση (virtual visit) με ζωντανή σύνδεση μέσω διαδικτύου στο ίδιο το Cern.

 

Τάξεις που συμμετείχαν στη δραστηριότητα: ΣΤ’ Δημοτικού

Αριθμός συμμετεχόντων: 14 μαθητές και μαθήτριες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Κυπραίου 45

19200 Ελευσίνα

Τ: 210 55462560

Ε: mail@9dim-elefs.att.sch.gr

menuShadow