Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

CERN: Μια βολτα στα βαθια

5ο Δημοτικο Σχολειο ΣαλαμιναΣ

2017

 

Η δραστηριότητα αυτή, χρησιμοποιώντας τα διδακτικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών, της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής πλαισιωμένα από δράσεις που σχετίζονται με το πεδίο των Νέων Τεχνολογιών, των Εικαστικών και της Ιστορίας Επιστημών είχε ως στόχο να μυήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες στον επιστημονικό τρόπο σκέψης, να τους γνωρίσει το μεγαλύτερο σε έκταση (πειραματικό) κέντρο πυρηνικών ερευνών, το CERN, και να τους κεντρίσει το ενδιαφέρον για τις φυσικές επιστήμες. Με δραστηριότητες σχεδιασμένες σύμφωνα με διδακτικές προσεγγίσεις κατάλληλες για το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο (π.χ. κειμενοκεντρική προσέγγιση στη Γλώσσα, επίλυση προβλήματος στα Μαθηματικά, εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου στη Φυσική κ.ο.κ) πάντα προσαρμοσμένες στην ηλικία των μαθητών έγινε ένα πρώτο βήμα ώστε τα παιδιά να εξελιχθούν σε εγγράμματους και ενημερωμένους πολίτες.

 

Τάξεις που συμμετείχαν στη δραστηριότητα: Ε’ Δημοτικού

Αριθμός Συμμετεχόντων: 16 μαθητές και μαθήτριες

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Γεωργίου Παπανδρέου και Ευριπίδου

18900 Σαλαμίνα

Τ: 210 4650765

Ε: mail@5dim-salam.att.sch.gr

 

menuShadow