Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

ΣκηνοθετεΣ ΦιλαναγνωσιαΣ

13ο Δημοτικο Σχολειο Σερρων

2015

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα επικεντρώθηκε στην οπτικοακουστική έκφραση ως ένα εναλλακτικό, ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας πέρα από τον γραπτό και τον προφορικό λόγο. Με αφετηρία το βιβλίο της γλώσσας με τα λογοτεχνικά κείμενα της Ε’ τάξης του δημοτικού, οι μαθητές και οι μαθήτριες μετέφεραν ένα λογοτεχνικό κείμενο σε κινηματογραφική εικόνα. Οι δραστηριότητες του προγράμματος διαπερνούσαν το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η αφήγηση και η διατύπωση νοημάτων με εικόνες και ήχους, η οποία δεν διέπεται από την αυστηρότητα που χαρακτηρίζει το γραπτό λόγο, έχει, ωστόσο, πολλά από τα γνωρίσματα ενός συστήματος επικοινωνίας όπως ο προφορικός και ο γραπτός λόγος.

Οι μικροί σκηνοθέτες μιλάνε στον φακό της κάμερας για τις εμπειρίες που απέκτησαν απο το κινηματογραφικό εργαστήρι:

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

Η παρέμβαση στο σχολείο για τη συστηματική εξοικείωση των μαθητών με την οπτικοακουστική έκφραση δεν καλύπτει ένα απλό αίτημα για πληρέστερη καλλιτεχνική ευαισθητοποίηση, αλλά αποβλέπει στην κατάκτηση ενός σύνθετου συστήματος επικοινωνίας με διεθνή εμβέλεια και ισχυρές δυνατότητες διείσδυσης.

Ιστοσελίδα Προγράμματος: 42pempta.blogspot.gr/

Συντονιστής Εκπαιδευτικός: Ανδρέας Λατίνης

Κισσάβου 15

62125 Σέρρες

Τηλ.: 23210 38 710

Φαξ: 23210 38 710

mail@13dim-serron.ser.sch.gr

 

menuShadow