Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

ΕναΣ ΚενταυροΣ…στη Θρακη!

Μειονοτικο Δημοτικο Σχολειο Κενταυρου

2015

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ' τάξης του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κενταύρου Ξάνθης και αποτέλεσε μια διαθεματική διδακτική πρόταση. Το θέμα του αφορούσε τη γνωριμία και την προβολή του χωριού, δηλαδή του Κενταύρου, από τα ίδια τα παιδιά και την ανάδειξη της αξίας του τόπου όπου ζουν. Σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε διάφορους χώρους του χωριού, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τους χωριανούς και άντλησαν πληροφορίες για την καθημερινή ζωή, τα ήθη, έθιμα και τις παραδόσεις. Επίσης, ενημερώθηκαν για τη ζωή στο χωριό στο παρελθόν και τη συνέκριναν με τη σημερινή. Τέλος, η χρήση των νέων τεχνολογιών σε όλα τα στάδια της υλοποίησης του προγράμματος έδωσε ακόμη περισσότερα κίνητρα δημιουργικής συμμετοχής στα παιδιά τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

Οι μαθήτριες και οι μαθητές διερεύνησαν και μελέτησαν τον τόπο τους και γνώρισαν νέες πτυχές των παραδόσεων του χωριού. Το πληροφοριακό υλικό και οι φωτογραφίες που συγκεντρώθηκαν αποτυπώθηκαν σε ποικίλες δραστηριότητες, όπως το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, το e-book των παραδοσιακών συνταγών, το ημερολόγιο κ.ά.. Είναι σαφές πως το θέμα της διγλωσσίας αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα στα μειονοτικά σχολεία, επομένως η εμπλοκή των παιδιών στις δραστηριότητες τούς έδωσε τη δυνατότητα να βελτιώσουν την προφορική και γραπτή τους έκφραση στην ελληνική γλώσσα και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους με νέες λέξεις.

Συντονίστρια Εκπαιδευτικός: Ιωάννα Παπαβασιλείου

Κένταυρος

67300 Ξάνθη

Τηλ.: 25440 22 140

Φαξ: 25440 22 140

mail@dim-kentavr.xan.sch.gr

www.kentavros-school.gr

menuShadow