Εκπαιδευση

Πραγματοποιηση σεμιναριων εκλαϊκευσηΣ τηΣ φυσικηΣ

Ελληνικη Ομαδα ΕκλαΐκευσηΣ

2015

Η Ελληνική Ομάδα Εκλαΐκευσης αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων που ιδρύθηκε στο CERN με στόχο την εξοικείωση του ευρύ κοινού με την έρευνα και τα αποτελέσματά της στον τομέα της φυσικής των στοιχειωδών σωματιδίων. Η Ελληνική Ομάδα Εκλαΐκευσης, σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, πραγματοποιεί επιμορφωτικά σεμινάρια και διαλέξεις σε μαθητές Λυκείων και Γυμνασίων και καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και παρουσιάσεις σε ευρύ κοινό.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση συμβάλλει στην υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων εισαγωγής στη θεωρία και τα πειράματα των στοιχειωδών σωματιδίων σε σχολεία απομακρυσμένων περιοχών, καλύπτοντας τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής μελών της Ομάδας. Η υποστήριξη της δράσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενίσχυσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους πέρα από το σχολικό πρόγραμμα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

Το CERN (Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire – Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών) είναι το μεγαλύτερο σε έκταση πειραματικό κέντρο ερευνών σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο.

 

Ιδρύθηκε το 1954 από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

 

Τηλ.: 210 77 23 047

Fax: 210 77 23 025

ntrac@central.ntua.gr

www.physics.ntua.gr/POPPHYS

 

menuShadow