Εκπαιδευση

Το Ίδρυμα συνεργάζεται με φορείς που υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές γυμνασίων και λυκείων. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες δίνεται έμφαση σε δραστηριότητες που αξιοποιούν και εμπλέκουν όσο το δυνατόν περισσότερα γνωστικά πεδία σε συνδυασμό με βιωματικές δράσεις, με σκοπό την ενεργοποίηση των μαθητών και την ενίσχυση της διερευνητικής μάθησης μέσα και έξω από το σχολείο. 

menuShadow