ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Απολογισμός Έργου 2018 |

Ο ετήσιος απολογισμός παρουσιάζει ενδεικτικές χρηματοδοτήσεις και τα ετήσια προγράμματα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση για το έτος 2018 και είναι διαθέσιμος εδώ.

Η μορφή απλού κειμένου του απολογισμού είναι διαθέσιμη εδώ.

 

 

 

 

 

Απολογισμός Έργου 2017 |

Ο ετήσιος απολογισμός παρουσιάζει ενδεικτικές χρηματοδοτήσεις και τα ετήσια προγράμματα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση για το έτος 2017.

 

 

Απολογισμός Έργου 2016 |

Ο ετήσιος απολογισμός παρουσιάζει ενδεικτικές χρηματοδοτήσεις και τα ετήσια προγράμματα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση για το έτος 2016.

 

 

 

Απολογισμός Έργου 2015 |

Ο ετήσιος απολογισμός παρουσιάζει ενδεικτικές χρηματοδοτήσεις και τα ετήσια προγράμματα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση για το 2015.

 

 

Απολογισμός Δράσεων 2005-2014

 

Ο απολογισμός παρουσιάζει την πρώτη δεκαετία δράσεων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικών χρηματοδοτήσεων και προγραμμάτων σε όλους τους επιμέρους τομείς δράσης καθώς και τη συνολική δραστηριότητα του Ιδρύματος. 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητες 2014

 

Μονοσέλιδο φυλλάδιο (infographic) που απεικονίζει συνοπτικά τις δράσεις του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση για το έτος 2014.

Απολογισμός 2014  

 

menuShadow